Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Jordpakning skader boldbaner og plæner 05.06-32 april 2001
Forebyggelse og reduktion af jordpakning på boldbaner og plæner 05.06-33 april 2001
Nematoder afprøvet mod gåsebiller på græsarealer 05.28-04 april 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 11.00-01 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 11.00-02 marts 2001
Befolkningen vil gerne have mere skov 04.03-04 marts 2001
Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer 04.03-05 marts 2001
Østersøregionens byer og netværk 05.02-01 marts 2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 2 07.03-03 marts 2001
Skovrejsning på agerjord - ukrudtsudviklingen 04.02-04 marts 2001
Små hjuldrevne udkørselsmaskiner 06.04-03 marts 2001
Råd i douglasgran 08.07-16 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler 11.00-03 marts 2001
Stor nåletræsnudebille 05.05-12 marts 2001
Stor nåletræsnudebille 05.05-13 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 1 11.00-01 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 2 11.00-02 marts 2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 3 11.00-03 marts 2001
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 12.00-02 marts 2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.01-30 marts 2001
Giftige svampe på rekreative arealer 05.26-10 marts 2001
Musegnav 05.29-01 marts 2001
Genanvendelse af ældre erhvervsområder 03.02-02 februar 2001
Erhvervslokaliseringspolitik i Holland 03.02-03 februar 2001
Fordele og ulemper ved byfortætning 03.02-04 februar 2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 06.01-03 februar 2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 1 07.03-02 februar 2001
Naturlig tilgroning efter stormfald 03.01-06 februar 2001
Plantningsmetodens indflydelse på rodudvikling 04.06-12 februar 2001
Hugst i ær 05.06-13 februar 2001
Kombinationsmaskiner i Sverige 06.02-03 februar 2001
Gødskningens indflydelse på udspringet hos nordmannsgranjuletræer 05.09-17 februar 2001
Økologisk juletræsproduktion 09.04-02 februar 2001
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 09.04-03 februar 2001
Brugerråd i statsskovene 03.01-28 februar 2001
En byøkologisk grøn plan - hvorfor? hvordan? 03.01-29 februar 2001
Etableringsevne hos plænegræs 05.06-31 februar 2001
Pesticidforbruget i staten 1995-1999 05.25-05 februar 2001
Pesticidforbruget i amterne 1995-1999 05.25-06 februar 2001
Økologisk jordbrug i forhold til natur- og miljøværdier 06.07-04 februar 2001
Askens fordringer til voksestedet 03.02-14 januar 2001
Musegnav i skovkulturer 04.12-08 januar 2001
Brugerråd i statsskovene 09.13-01 januar 2001
Rodafkortning og plantetype - 3 04.11-04 december 2000
Rodafkortning og plantetype - 2 04.11-03 december 2000
Landbrugsloven og miljøet 04.02-04 december 2000
Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning? 04.03-02 december 2000
Brugerråd i statsskovene 08.01-01 december 2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 08.01-02 december 2000
Pendling - den ubønhørlige hverdag 10.00-01 december 2000