Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 03.11-27 december 1998
Spireevne i plænegræsfrø 05.06-19 december 1998
GPS som redskab i landskabsplejen 06.00-10 december 1998
Forsyning med Dafo-plantemateriale 08.00-03 december 1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 november 1998
Liftmonterede spil 06.05-01 november 1998
3 års erfaringer med rensemidlet GMT Totalaffedter 06.08-06 november 1998
Lufttæt lagring af energiflis 07.02-05 november 1998
CE-mærkning af motorsave 11.06-01 november 1998
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 november 1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 november 1998
Geden som naturplejer 06.01-07 november 1998
Udbringning af kompost 07.04-03 november 1998
Råvildt i skovkulturer 04.12-02 oktober 1998
Yanmar AB231-R - en lille selvkørende opkvistningsmaskine 05.04-03 oktober 1998
Opkvistning af douglasgran 05.04-04 oktober 1998
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 03.11-26 oktober 1998
Nuanceret slåningspraksis for vejkanter 05.06-18 oktober 1998
Høenge i skov 06.06-04 oktober 1998
Landbrugsdrift og naturpleje 06.07-02 oktober 1998
Startgødskning af nordmannsgran juletræer på markjord 05.09-09 september 1998
Pyntegrøntvægte 1 08.03-02 september 1998
Pyntegrøntvægte 2 08.03-03 september 1998
Boldbanens tilstand bestemmer effekten af plejen 05.06-16 september 1998
Tidsforbrug og driftsudgifter ved pesticidfri græspleje på boldbaner 05.06-17 september 1998
Svovlporesvamp, oksetunge og lakporesvampe 05.26-06 september 1998
Tøndersvamp og kulsvamp 05.26-07 september 1998
Skællet stilkporesvamp og kæmpe-knippeporesvamp 05.26-08 september 1998
Ildporesvampe og spejlporesvampe 05.26-09 september 1998
Landmanden som forvalter af vedvarende græsarealer 06.07-01 september 1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 august 1998
Bekæmpelse af alm. ædelgranlus med pyrethroider 05.05-06 august 1998
Flydende farvegødskning af nordmannsgran juletræer 05.09-08 august 1998
Udformning af rekreative passager 03.11-24 august 1998
Større trafikanlæg og rekreativ færdsel 03.11-25 august 1998
Natursyn og naturoplevelse 03.12-04 august 1998
Luftning af boldbaner og plæner 05.06-14 august 1998
Jordløsning, udskiftning af græstørv og renovering af sportsplæne 05.06-15 august 1998
Øresnudebiller i vedbend 05.28-02 august 1998
Hugstforsøg i Abies grandis - Løvenholm 05.06-02 juni 1998
Befolkningens syn på skovrejsning og ændret anvendelse af landbrugsjord 03.11-23 juni 1998
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og naturpleje 06.00-09 juni 1998
Hedepleje med rotationsbrænding 06.01-06 juni 1998
Er flis brandfarlig? 12.00-05 juni 1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser 03.02-12 maj 1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser 03.02-13 maj 1998
Befolkningens brug af strandene og holdninger til Blå Flag-kampagnen 03.11-21 maj 1998
Befolkningens kendskab til reglerne for færdsel i naturen 03.11-22 maj 1998
Fåret som naturplejer 06.01-04 maj 1998
Hesten som naturplejer 06.01-05 maj 1998