Rådgivere – Park og Landskab

Rådgivning på fagområdet Park og Landskab kan f.eks. dreje sig om planlægning og forvaltning, etablering og pleje af bevoksninger, landskabspleje, planter, befæstelser samt arbejdsmiljø.

Hvis du har abonnement på Videntjenesten, kan du kan kontakte rådgiverne direkte via e-mail, telefonisk, eller du kan stille et spørgsmål via denne formular.

Bettina Lamm

Bettina Lamm

 • Leg og bevægelse i det offentlig rum
 • Digitale redskaber i designprocessen
Frank Søndergaard Jensen

Frank Søndergaard Jensen 

 • Friluftsliv
Hans Peter Ravn

Hans Peter Ravn 

 • Insekter på træer
 • Faunadiversitet
 • Invasive arter
 • Klimaændringer

Hans Peter Ravn

Henriette Steiner

 • Kulturel byudvikling
 • Byrum
 • Byhistorie/kulturarv
 • Smart cities

Iben M. Thomsen

Iben M. Thomsen

 • Svampe på træer
 • Abiotiske skader
 • Risikotræer
 • Trævitalitet
Jan Luxhøj Støvring

Jan Luxhøj Støvring

 • byrum inkl. kirkegårde
 • permeable befæstelser
 • slotsgrus
 • projektering

Marina Bergen Jensen

Marina Bergen Jensen

 • Lokal håndtering af regnafstrømning
 • Filterjord, dobbeltporøs filtrering m.v.
 • Grøn klimaskærm, innovation
 • Cirkulær vandhåndtering
Morten Ingerslev

Morten Ingerslev 

 • Planteernæring og miljøeffekter - gødskning, slam, kompost, bioaske og vanding
 • Planternes næringsstofstatus – løvanalyser
 • Jordbundsforhold og analyse
 • Vejsalt og andre tømidlers miljøeffekter
 • Trævitalitet

Oliver Bühler

 Oliver Bühler

 • Solitærtrær og alléer

Rikke Munck Petersen

Rikke Munck Petersen

 • Samskabelsesprocesser
 • Transformation af landskaber
 • Stedbaseret design og planlægning
 • Mødet mellem mennesker og steder
Rita Merete Buttenschøn

Rita Merete Buttenschøn

 • Naturforvaltning
 • Naturpleje
 • Invasive arter
 • Husdyr og vilde dyr i naturplejen
 • Skovgræsning

Simon Skov

Simon Skov

 • Arbejdsmiljø, biostøv, skimmelsvampe
 • Skader på træer, risikovurdering
 • Registrering af træer, vækstvilkår, vitalitet

Simon Skov

Svava Riesto

 • Kulturarv, bevaring, transformation
 • Bykultur, byhistorie, byrumsanalyser
 • Stedbundne potentialer

Torben Dam

Torben Dam

 • Planlægning
 • Befæstelser
 • Anlægsteknik
Ulrika Karlsson Stigsdotter

Ulrika Karlsson Stigsdotter

 • Terapihaver
 • Friluftsliv
 • Planlægning