Videntjenesten for By, Park og Landskab

Formidler kvalitetssikret og let tilgængelig viden fra Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Københavns Universitet. Målgruppen er kommuner, tegnestuer, virksomheder, organisationer og myndigheder, der gerne vil træffe videnbaserede beslutninger i det daglige arbejde.

Kvinde i bymiljø med træer og bygning

Forskning i de udendørs rum

Vores forskning beskæftiger sig med de udendørs rum: De grønne områders indhold og værdi, byens funktion, æstetik og bæredygtighed, samspillet mellem mennesker og omgivelser, udviklingen i det åbne land, brugen af naturen og dens betydning. Resultatet er blandt andet nye tilgange til planlægning, tekniske løsninger, designmetoder, forvaltningsredskaber og samarbejdsformer. Alt det får du del i som abonnent på Videntjenesten, der er din direkte linje til forskningen.

Dine indgangsvinkler til viden

Videnbladene er korte artikler med aktuelle forskningsresultater. Du får 25-30 nye Videnblade om året og kan til hver en tid søge i den kæmpestore database af tidligere Videnblade. Rapporter giver uddybende viden. Forskerne rådgiver dig på telefon og mail, og arrangementer giver dig mulighed for at møde både vores forskere og dine fagfæller ansigt til ansigt.

Du finder det hele via disse to fagområder: