Videntjenesten for Skov, Natur og Pyntegrønt

Formidler kvalitetssikret og let tilgængelig viden, primært fra forskningen på Sektion for Skov, Natur og Biomasse på Københavns Universitet. Målgruppen er skovejere, natuforvaltere, organisationer, producenter af juletræer og pyntegrønt m.fl., der gerne vil træffe videnbaserede beslutninger i det daglige arbejde.

Mennesker i juletræsplantage med skov i baggrunde

Forskning i træer og skov

Vi forsker i træer og skovens biologi og den generelle forståelse af planters biologi og evolution. Vi arbejder med skov som økosystem, men også med træers diversitet, naturforvaltning, genetik og udvikling af grønne teknologier. Vi har i vores forskning en naturvidenskabelig og eksperimentel tilgang – med hele kæden fra økosystem via forvaltning til produkter. Vores forskning udvikler sig løbende, og vi fokuserer på områder, hvor vi kan gøre en forskel, bidrage til at skabe ny viden og bringe forskningen videre. Alt det får du del i som abonnent på Videntjenesten, der er din direkte linje til forskningen.

Sådan får du ny viden

Videntjenesten formidler først og fremmest viden gennem rådgivning og via en stor database af Videnblade. Forskerne rådgiver dig på telefon og mail, og arrangementer giver dig mulighed for at møde både vores forskere og dine fagfæller ansigt til ansigt.

Du finder det hele via disse to fagområder: