Dato: 02-02-2019 Emne: Solitærtræer og alleer

Årlig knudebeskæring

Spørgsmål

Vi har rammeaftaler med forskellige gartnerfirmaer, og i arbejdsbeskrivelsen er der under Formede træer beskrevet følgende:
Knudebeskæring 1 gang i 4. kvartal. Alle skud klippes tilbage til stamme og knuder. Maks. stab 10 mm. Enkelte døde/dårlige hovedgrene/stammer fjernes samtidig. Grenaffald skal bunkes, og skal fjernes før weekender/helligdage. Grenaffald skal bortkøres fra matrikel. Knudebeskæring udføres i 4-års turnus med 1 delelement hvert år. Underklipning 1 gang i juli til henholdsvis 250 og 300 cm’s frihøjde.

Jeg får nu spørgsmål fra min gartner på Fyn, om man ikke ønsker at få knudebeskåret hvert år, til trods for ordlyden Knudebeskæring udføres i 4-års turnus med 1 delelement hvert år.  Der er tale om gamle træer som står i bymiljø foran offentlige bygninger.

Mine spørgsmål er nu:
1. Skal man knude beskære formede træer hvert år?
2. Hvad sker der, hvis man ikke knudebeskærer hvert træ hvert år?

Svar

En rigtig knudebeskæring indebærer nok, at man beskærer hvert år. Det er det, vi gør på bytræarboretet, hvor vi kan se at det i høj grad er artsafhængigt, hvor godt træer reagerer på det, altså hvor gode de er til at komme igen fra sovende øjne. Jeg vil tro, at en årlig beskæring inducerer den mest tydelige knudedannelse. Det er selvfølgelig ret voldsomt for træet at miste årstilvæksten igen og igen, og jeg har set, at nogle gartnere derfor efterlader et eller to vanris per knude per år, de kan så fjernes næste år uden at efterlade et kæmpe sår. De hævdede, at det var med til at holde knuderne i live i længere tid.  Om det giver træet et lille forspring, sammenlignet med et træ som fuldstændig skal komme fra sovende øjne, ved jeg ikke, men jeg synes, det giver god mening. Måske især når der er tale om gamle træer, som ikke har så stor vitalitet. På den anden side er der også mange knudebeskårne træer, der kommer fint hvert år.

Eksempel på knudebeskårne træer

Hvis man undlader den hyppige beskæring, er jeg ret sikker på, at træerne vil miste det særlige udtryk: Det er jo også noget med at vanrisene aldrig er hæftet særlig godt til knuden – så alt efter hvor stor årstilvæksten er, vil der på et eller andet tidspunkt være overhængende risiko for, at de store vanris knækker ved basis.