Planlægning og Friluftsliv

Her kan du se korte versioner af spørgsmål og svar og i nogle tilfælde klikke videre til uddybende svar. Listen kan sorteres ved at klikke på TitelEmne eller Dato. De tre nyeste årgange af uddybende svar kan kun læses af abonnenter.

Titel Emne Dato
Er taks giftig for omgivelserne? Friluftsliv 13-06-2018
Fakta og myter om rekreative stier Friluftsliv og turisme 20-10-2015
Anvendelse af ved- og barkflis Friluftsliv og turisme 21-02-2014
Vækst i beskæftigelse og befolkning Friluftsliv og turisme 17-09-2013
Børnebørn i naturen Friluftsliv og turisme 12-08-2013
Træflis på klargøringsplads Friluftsliv og turisme 21-06-2013
Etablering af ny sti Friluftsliv og turisme 13-12-2012
Hvad er Kommunekontaktråd? Regional udvikling 03-08-2012
Børns friluftsliv Friluftsliv 19-12-2011
Mest besøgte områder Det åbne Land 22-09-2011
Landmænds holdning til vådområder Det åbne Land 10-05-2011
Planperspektiv Internationalt plansamarbejde 10-05-2011
Kvindelige iværksættere Det åbne Land 08-03-2011
Kommunekontaktråds rolle Kommuneplanlægning 10-02-2011
Færdsel i naturområder Friluftsliv 10-02-2011
Grønne korridorer Kommuneplanlægning 12-05-2009