Pyntegrønt

Her kan du se korte versioner af spørgsmål og svar og i nogle tilfælde klikke videre til uddybende svar. Listen kan sorteres ved at klikke på TitelEmne eller Dato. De tre nyeste årgange af uddybende svar kan kun læses af abonnenter.

Titel Emne Dato
Røde nåle på rødgran Svampe 22-02-2022
Nobilis skader, biller eller svamp? Svampe 22-01-2022
Mistrivsel i nobilis planter Svampe 16-07-2021
Horder af brun ædelgranbladlus Insekter 03-06-2020
Få ædelgranlus i 2020 Insekter 29-05-2020
Spind om topskudsknopper hos nordmannsgran Insekter 21-09-2018
Aktuelt om ædelgranbarkbille 2017 Insekter 11-06-2017
Sanering for ædelgrankræft (Neonectria) Svampe 30-01-2014
Sclerophoma skuddød på nordmannsgran Svampe 09-10-2013
Ekstrem knopdannelse Generelt 06-06-2013
Syge klippeædelgran (Abies lasiocarpa) Svampe 10-05-2013
Misdannede knopper på nordmannsgran Nordmannsgran 18-10-2012
Døde kviste Svampe 18-08-2012
Røde nåle 2012 Svampe 30-07-2012
Ædelgran-gederamsrust i planteskole Svampe 18-06-2012
Nålesvamp på juletræer Svampe 14-01-2012
Ædelgran-seljepilrust Svampe 20-08-2010
Afgnavede rødder i nordmannsgran kultur Insekter 19-08-2010
Rød fyrrehveps Insekter 01-07-2010
Mg mangel hos nordmannsgran Gødskning 10-05-2010
Formklipning af gran Formklipning og formhugning 19-04-2010
Skimmelsvamp på juletræer Arbejdsmiljø 18-12-2009
Nåletab på juletræer og klippegrønt Høst af juletræer 26-10-2009
Tunnelsprøjte til juletræer Kemisk ukrudtsbekæmpelse 14-08-2009
Kogler på nobilis og nordmannsgran Træarter og proveniensforhold 29-07-2009
Afgnedne og brune nåle Klimaskader og ukendte skader 09-06-2009
Alternative midler mod ædelgranlus Insekter 23-01-2009
Nitrat eller ammonium? Gødskning 16-08-2008
Ædelgransortprik Svampe 01-08-2008
Agerpadderok Kemisk ukrudtsbekæmpelse 01-06-2008
Druknede og visne nobilis Klimaskader og ukendte skader 27-05-2008
Brun ædelgranbladlus Insekter 22-05-2008
Udvaskning af AMPA efter brug af RoundUp Kemisk ukrudtsbekæmpelse 11-04-2008
Mos i juletræskultur Kemisk ukrudtsbekæmpelse 01-03-2008
Kvælstofnormen på juletræer Lovgivning 04-02-2008
Gødskning af cypres Gødskning 29-01-2008
Rødgranstribesvamp Svampe 01-12-2007
Ædelgranlus i nordmannsgran Insekter 21-09-2007
Sitkabladlus på nordmannsgran Insekter 01-09-2007
Glubsk rovdyr i nordmannsgran Insekter 30-08-2007
Frasergran deformationer pga. stammelus Insekter 20-08-2007
Hagl eller vindskade på nyudspungne skud Klimaskader og ukendte skader 20-06-2007
Krøllede nåle skyldes alm. ædelgranlus Insekter 01-06-2007
Nattefrost Klimaskader og ukendte skader 31-05-2007
Gødningssammensætning og nobilisjuletræer Gødskning 01-04-2007
Gødskning med minkmøg Gødskning 01-03-2007
Lugtgener efter sprøjtesvovl Insekter 10-01-2007
Overskud af afgiftsfri kvælstofgødning Lovgivning 13-09-2006
Farvegødskning og sommertørke Gødskning 08-09-2006
RoundUp skade Kemisk ukrudtsbekæmpelse 30-08-2006
Deforme rødder på nobilis planter Plantning 22-03-2006
Brændte nåle på nordmannsgran juletræer Klimaskader og ukendte skader 16-12-2005
Gødningstyper til farvegødskning Gødskning 16-08-2005
Røde nåle på nordmansgran i april Klimaskader og ukendte skader 18-04-2005
Nobilis træer går ud Svampe 29-10-2004
Bøde ved overgødskning Gødskning 01-10-2004