Bekæmpelse af kvikgræs – Københavns Universitet

Dato: 16-08-2012 Emne: Pleje park- og landskabsbevoksning

Bekæmpelse af kvikgræs

Spørgsmål

Vi har her på hospitalet et forholdsvist nyt tilplantet område omkring vores helikopterplads. Det er store bede med fyr og pil som er helt overgroet med ukrudt, især kvikgræs. Der er fra ledelsens side blevet åbnet op for, at vi godt må sprøjte det én gang for at komme til bunds i det.

Mit spørgsmål er, om der findes nogle sprøjtemidler som kan bruges uden det skader vedplanterne. Det er ved at være nogle år siden jeg har brugt sprøjtemidler, og der må være sket noget siden da. Jeg håber i kan give mig et godt råd.
 

Svar

Jeg kan se, at arealet tilhører en offentlig institution og skal som udgangspunkt sikre mig, at du er bekendt med Kommunernes Landsforening (KL), Regionerne og Miljøministeriets aftale om ikke at anvende kemiske bekæmpelsesmidler på deres arealer?

Anvendelse af bekæmpelsesmidler ved helikopterpladsen vil således formentlig være i strid med aftalen. Når jeg skriver ”formentlig”, er det fordi at aftalen indeholder nogle undtagelser med reference til sikkerhedsrisici. Jeg kan ikke vurdere, om jeres situation falder inden for det, men vil umiddelbart ikke tro det.

Hvis der i jeres tilfælde er tale om en undtagelse, i forhold til aftalen om kemiske bekæmpelsesmidler på offentlige arealer, findes der forskellige muligheder.

Det gælder bl.a. midlet Fusilade Max, som kun bekæmper græs. Det skal udbringes på småt ukrudt, helst i første halvdel af maj, for at have tilfredsstillende virkning. Det oplagte middel til bekæmpelse af kvik i sensommeren og efteråret er Roundup eller et andet glyphosat produkt. Du skal dog være opmærksom på, at så længe der er blade på piletræerne vil de også blive skadet, og det samme gælder for fyrretræerne, så længe de er i aktivitet. Det afhænger af vejret, men kan vare til midt i september eller længere.

Mht. afskærming: Du beskriver kulturerne som overvoksede, derfor antager jeg, at det ikke vil være teknisk muligt at foretage afskærmet sprøjtning uden at ramme træerne? En mulighed er at vente til pilen har mistet bladene og fyrrens skud er afhærdede og så anvende et glyphosat middel. En anden mulighed er at slå græsset i foråret / forsommeren, vente 2-4 uger og så sprøjte genvæksten med et glyphosat middel med afskærmet sprøjtning.