Bladlus giver hvide bøgeblade – Københavns Universitet

Dato: 20-06-2017 Emne: Insekter

Bladlus giver hvide bøgeblade

Spørgsmål

Det drejer sig om et mindre bøgetræ i en skolegård. Jeg blev ringet op, at da mange af træets blade var dækket af en hvid belægning.

Da jeg, efter ca 1½ uge, nåede derned, var eneste spor disse små lus (?) på undersiden af et par af bladene. Se medsendt foto.

Jeg er ikke specielt nervøs på træets vegne, men har du mulighed for at kaste lys over hvilke dyr, der er tale om? Så kan jeg fortælle det videre til skolen.

  

Svar

Dejligt med spørgsmål, som er enkelt at svare på. Det, du ser nu, er de afskudte huder af bøgebladlus - Phyllaphis fagi. De egentlige bladlus er tilsyneladende forsvundet på nuværende tidspunkt – antagelig på grund alt det regn og rusk, vi har haft i første halvdel af juni 2017.

På nærbilledet af bladet er der også en mine (brun kant) af bøgebladloppens larve, og på billedet af stammen ses gråhvide belægninger af en lav (lichen), som også er harmløs. Og jeg er selvfølgelig enig i, at bladlusene er uden betydning for træets velbefindende.

Derimod er jeg ret sikker på, at nogle af mine kolleger vil sukke over den indskrænkede rodplads for bøgetræet. Forhåbentlig bliver den ikke yderligere formindsket i fremtiden.