Dato: 24-04-2019 Emne: Planter

Blomstrende træer

Spørgsmål

Blomster i toppen af spidsløn

Jeg synes, jeg har bemærket, at der er rigtig mange træarter, som blomstrer overdådigt i år. Kan det passe og hvorfor lige i år?

Svar

Ja, blandt andet spidsløn (Acer platanoides) og avnbøg (Carpinus betulus) har usædvanlig kraftig blomstring i år. Spidsløn ser gulgrøn og næsten kruset ud i kronen, mens raklerne på avnbøg giver et brunligt skær.

Små gullige blomster hos spidsløn

To avnbøge i Tiergarden i Berlin.
Avnbøge i udspring. Træet til venstre har mest blade, mens det andet har flest rakler.

Rakler og blade af avnbøg.

Desuden forventes bøg (Fagus sylvatica) få det, man i skovbruget kalder et oldenår, dvs. kraftig frugtsætning. Jeg har faktisk aldrig set så mange blomsterknopper i bøg. De kendes på, at de er tykkere end de normale knopper. Også elletræer ser ud til at få mange blomster, og der kan sikkert nævnes andre træarter af de, der ikke har blomster hvert år.

Blomsterknopper hos bøg, i sensommer 2018.

Blomstrende bøg i april 2019

Mange af de træarter, som kun blomstrer med års mellemrum, er styret af bestemte vejrforhold. Fx ved vi, at bøgen blomstrer særligt kraftigt, hvis en våd og kold sommer efterfølges af en varm og tør sommer. 2017 var regnfuld og 2018 var varm og tør, så det er lige efter bogen, at vi får oldenår i 2019.

Advarsel om lange bøgegrene: Hvis man har ansvaret for bøgetræer, som har meget lange grene ud over veje, legepladser eller andre steder med megen trafik, så bør man være særligt opmærksom på risiko for grenbrud. Hvis frugtsætning i bøg lykkes, så alle bog bliver fyldt ud, kan det øge vægten af grene betragteligt. Hvis grenen i forvejen er lang med en stor mængde kviste og løv for enden, så kan den ekstra tyngde af olden i sensommeren blive dråben, som får bægret til at flyde over, så grenen knækker af og falder ned. Hvis bøgetræet hælder, har ensidig krone eller er anbgrebet af vednedbrydende svampe, kan tyngden af en massiv mængde olden i værste fald få hele træet til at bryde sammen.