Dato: 03-03-2011 Emne: Træer

Giftig taks

Spørgsmål

Kan man ud fra den kendte giftighed af taks forlange, at den ikke bruges som hækplante i villakvarterer, herunder at den skal fjernes fra eksisterende beplantninger?

Svar

Den røde frøkappe ser giftig ud, men det er frøene, som indeholder mest gift.

Den røde frøkappe ser giftig ud, men det er frøene, som indeholder mest gift.

Alle dele af taks, bortset fra den røde frøkappe, indeholder det giftige alkaloid taxin. Specielt frøene anses som meget giftige, også for mennesker, mens nåle og grene især er farlige for heste og kreaturer. Derfor bør taks ikke plantes i hegn omkring marker eller andre steder, hvor de kan være tilgængelige for græssende dyr. I parker, boligområder og private haver kan taks udmærket anvendes, dog bør man nok undgå den omkring daginstitutioner.

At forbyde brug af taks eller påbyde fjernelse af eksisterende beplantninger i områder, hvor der ikke færdes heste, ville i de fleste tilfælde være udtryk for overdreven forsigtighed og unødvendig bekymring. Taks er en god hækplante, da den tåler beskæring og skygge, holder sig grøn til jorden og er relativt hårdfør.

Læs mere om taks på Arboretets hjemmeside.

Taks er også beskrevet i den nyligt udgivne Træer og buske i by og land (Brander, 2010)