Kom dræbersneglen til livs – Københavns Universitet

Dato: 16-08-2012 Emne: Pleje park- og landskabsbevoksning

Kom dræbersneglen til livs

Spørgsmål

Vi har på vores kirkegårde nogle begyndende problemer med den Iberiske skovsnegl. Det går ud over nogle af vores udplantningsplanter. Vi overvejer, om vi kan bekæmpe sneglene på de afgrænsede områder, hvor de findes i dag og altså undgå, at de spreder sig til resten af kirkegården.

Jeg har læst Videnbladet Iberisk skovsnegl- »dræbersneglen« fra 2002. Er der kommet alternativer til bekæmpelse med midlet Ferramol?

Svar

Vi på det seneste har fået flere henvendelser om problemer med iberisk skovsnegl. Det beror naturligvis på de fugtige forhold, vi har haft i indeværende sæson (2012). Det har fremmet overlevelse og formering, og dermed tætheden og synligheden af sneglene.

Man kan anbefale flere strategier i forsøgene på at dæmme op for sneglenes hærgen. Som du er inde på, kan man søge at forhindre, at de spredes til nye områder. Der findes barrierer, som angiveligt er effektive. Dette er dog en relativt kostbar løsning ved større arealer. Jeg er bekendt med, at der er visse typer underlag, som sneglene ikke kan lide at bevæge sig hen over: fx nåleførne eller store betonflader. Ved fugtige forhold er sidstnævnte dog ikke nogen sikring.

Man kan reducere antallet af snegle ved at slå dem ihjel. Når der er forholdsvis få snegle, er den mest effektive metode at halshugge sneglene med et langskaftet mælkebøttejern. Langskaftet, for så behøver man ikke at bukke sig. Hvis man lader de døde snegle ligge, kan man vende tilbage senere og tage livet af de snegle, der er tiltrukket af de døde artsfæller. Man kan også få sneglene til at samle sig, hvis man placerer en sort plastsæk, der holdes fast i hjørnerne af et par sten. Når luften bliver tørrere – ved daggry – vil sneglene søge ind i fugten under sækken.

Mange afliver indsamlede snegle ved at overhælde dem med kogende vand. Salt og andre kemikalier anbefales af etiske årsager ikke, da de kan være langsomt virkende.

Der findes også forskellige udformninger af opsamlingsfælder af plast – hjemmelavede af overskårne store plastflasker eller fabriksfremstillede – og med f.eks. øl som et effektivt lokkemiddel. Problemet med denne type fælder er, at de hurtigt bliver fyldt ved store tætheder og skal tømmes eller bortskaffes.

Jeg har fået henvendelser om situationer, hvor det drejede sig om så store tætheder, at man havde opgivet af skovle sneglene op i en spand og dræbe dem. I sådanne situationer synes anvendelse af Ferramol at være den mest nærliggende bekæmpelsesmetode. Ferramol består af jernfosfat med er tilsat noget lokkemiddel og bindemiddel.

Et af problemerne med Ferramol er prisen. Det er temmelig kostbart. Kiloprisen falder dog betydeligt, hvis man køber store pakninger. Hvis man har mulighed for at placere Ferramol-granulatet under en vandfast plade på et par cm lave ben, opnår man to fordele: Dels undgår man, at regnen opløser granulatet og dels forhindrer man, i et vist omfang, at fange snegle med hus. Det drøjer også på omkostningerne, hvis man doserer midlet korrekt: Ét Ferramol-korn skulle være nok til at slå én snegl ihjel.

Ovenstående er næsten de samme anbefalinger, der længe har været gældende, så i dén forstand er der ikke meget nyt at gribe til. Håber alligevel, at informationerne kan være nyttige.

Relaterede videnblade