Kvistdød i taks – Københavns Universitet

Dato: 20-10-2009 Emne: Svampe

Kvistdød i taks

Spørgsmål

Visne skud i takshæk.

Visne skud i takshæk.

Jeg er truffet på nogle store takshække, som visse steder var begyndt at mistrives. De taber nålene, og der er døde kviste rundt omkring, se vedlagte fotos. De bliver passet efter alle kunstens regler, så det burde ikke skyldes vandstress eller gødningsmangel.

Jeg har dog en vag fornemmelse af, at planterne har været udsat for noget med vandforsyningen, som har stresset nålene. Ved opgravning af dele af rodsystemet, så vi dog ikke udpræget svækkede rødder. Men der er konstateret angreb af Rhizoctonia spp. på rødderne, og det er nok en konsekvens af en forudgående fysiogen skade.


Vores laborant på Landscentret har også fundet Phacidium taxicola på/inde i nålene. Jeg er dog i tvivl om denne svamp giver anledning til det skadebillede, man ser. Har I et bud på, hvad der kan være årsagen til, at de pletvist får visne nåle, der falder af?

Svar

De visne nåle falder af efterhånden.

De visne nåle falder af efterhånden.

Det er ikke nemt at komme med et godt bud. Jeg kan ikke finde noget belæg for, at Phacidium taxicola skulle være en parasit, den forekommer tilsyneladende på allerede døde nåle. 

Det virker logisk at søge årsagen i rodsystemet, for visne skud er ofte et tegn på, at rødderne ikke kan holde trit med vandkravet fra de overjordiske dele. Dette kan opstå, hvis der er begrænset plads til rodvækst, eller hvis rødderne er druknet, f.eks. i det meget våde år 2007. En sådan roddrukning vil nemlig vise sig som visne endeskud, når der kommer tørre forår som 2008 og 2009, hvor der transpireres mere, end det formindskede rodsystem kan optage. Og hvis finrødderne er døde, hjælper det ikke at vande eller gødske. Til gengæld vil symptomerne forsvinde, efterhånden som rødderne gendannes.

I en diagnose bog fra Forestry Commission i Storbritannien (Diagnosis of ill-health in trees af R.G. Strouts & T.G. Winter) er der på side 277 en beskrivelse under overskriften Yew dieback and canker Cause: Probably a fungus. Her viser de et skadebillede, som netop består af døde kviste hist og her i en stor takshæk. Den skyldige svamp er ikke identificeret, men sygdommen genkendes på de indsunkne barknekroser et stykke inde på de døde skud.

Uanset hvad, så vil en bortklipning og afbrænding af sygt materiale være effektivt mod en svampesygdom. Det samme angives at gælde, hvis årsagen skule være insektet Ditula angustiorana, hvis larver bl.a. spiser barken på unge taks skud (side 131 i ovennævnte bog). Her kan diagnosen dog stilles ud fra tilstedeværelsen af larver, spind, ekskrementer og den bortgnavede bark.