Dato: 01-03-2005 Emne: Salt og næringsstof-ubalance

Miljøvenlige alternative tømidler til almindeligt vejsalt

Spørgsmål

Hvilke typer miljøvenlige alternative tømidler findes der til almindeligt vejsalt?

Svar

Bunker af vejsalt på lagerAlmindeligt vejsalt er skadeligt for træer og buske fordi det ødelægger jorden og fordi vejsaltets to bestanddele, natrium og klorid, er plantegifte. Der findes flere hundrede alternative tømidler, men langt fra alle er lige miljøvenlige og har sammenlignelige tøvirkning som vejsalt.

Midlet urea benyttes nogle steder som et alternativt produkt, men urea indeholder meget kvælstof, der både er uønsket i grundvandet og har en meget kraftig gødningseffekt. Derfor kan dette produkt ikke betegnes som miljøvenligt.

De egentlige alternative miljøvenlige produkter er alle organiske salte, dvs. at klorid er erstattet af et organisk produkt som f.eks. myresyre (formiat) eller eddikesyre (acetat). Disse stoffer kombineres enten til kalium, kalcium eller natrium. Kalium- og calcium-baserede produkter er bedst, fordi disse stoffer giver jorden en god struktur i modsætning til natrium, som får jorden til at ”falde sammen” med betragtelige tab af de porer der transporterer luft og vand til planterødderne.

Produkterne har forskellige tøegenskaber, men udover at være mere miljøvenlige end vejsalt, så regnes alle disse stoffer samlet set som mindre skadelige for infrastruktur, broer, veje, fortove, biler mv. end vejsalt.

Bedst undersøgt er produkterne calcium magnesium acetat og kalium formiat, der forkortes henholdsvis CMA og KF, men stoffer som natrium formiat (NF), natrium magnesium acetat, natriumacetat og kalium acetat for blot at nævne nogle har også tidligere fået betegnelsen som miljøvenlige. Vi kan dog kun på det foreliggende grundlag anbefale brug af CMA og KF som i Danmark sælges under forskellige produktnavne.

Fordele og ulemper

CMA har en fordel i forhold til KF ved at indeholde to næringsstoffer der giver en rigtig god jordstruktur, mens KF har bedre smeltetekniske genskaber end CMA og måske nedbrydes en anelse hurtigere end CMA. Den eneste miljømæssige ulempe der er ved disse stoffer, er deres potentielle risiko for det iltsvind stofferne kan medføre, hvis de anvendes i umiddelbar nærhed af mindre søer med svag vandudskiftning samt i mindre vandløb.

Desuden er de alternative tømidler ofte dyrere i indkøb end vejsalt, men når det drejer sig om den samlede samfundsmæssige udgift er det tvivlsomt om alternativerne i virkeligheden er dyrere end det almindelige vejsalt, fordi de skader, som vejsalt forårsager på biler afholdes af den enkelte eller firmaer. Derimod hæfter skatteyderne som helhed solidarisk for reparationer og vedligeholdelse af motorveje, broer, drænsystemer og andre infrastrukturelle elementer samt drift og pleje af vejbeplantninger og deres vækstmedier, som påvirkes af vejsalt.

Skov & Landskab har lavet en undersøgelse for Københavns Kommune om alternative tømidler til glatførebekæmpelse.