Dato: 23-03-2020 Emne: Insekter

Pilegaller på grene

Spørgsmål

Vores gartnere observerer for tiden mange angreb af en for os ukendt skadevolder på mange piletræer i et lokalt naturområde. Der er tale om i øvrigt sunde træer, hvor grene med en diameter på 5-6 cm og mindre cm angribes.

På billedet ses angrebet at være koncentreret i et ældre sår, men har spredt sig ud i/under rask ved og kambium. Grene uden tidligere sår angribes også. Gangenes tykkelse er omkring én mm og nogle ser ud til at være foret med eller danne en slags rør.

Gren med huller og død bark

Når jeg kradser i veddet, kan jeg lige akkurat nå at se små grå-hvide billelignende dyr på ca. en mm i længden, der piler til næste hul.

Jeg går ud fra, at det med den milde vinter er forventeligt med øget aktivitet fra diverse skadevoldere, men da angrebet er så omfattende, vil det vare rart at høre fra en ekspert, om det er noget der kræver særlig opmærksomhed.

Svar

Pileved-galmyg

Vi har tidligere fået henvendelser om dette, bl.a. i 2015. Der er tale om pilevedgalmyg (Rabdophaga saliciperda) på grenene. Der findes flere beslægtede arter, hvoraf nogle har specialiseret sig på visse pilearter. Det er et-årige galmyg, som lever på et bredt udvalg af pil: Salix alba, Salix alba var. vitellina-pendula, Salix babylonica, Salix caerulea, Salix fragilis, Salix fragilis x Salix alba, Salix fragilis x Salix triandra, Salix koriyanagi, Salix matsudana, Salix purpurea, Salix triandra.

Huller i pilegrene fra galmyg

Larver i kamre

Larvekamrene ligger normalt grupperet sammen og parallelt med skudaksen. Der er én larve i hvert kammer. De angrebne partier (2-50 cm lange) svulmer op og gør barken ujævn men intakt. Ved massive angreb sprænges barken. Under alle omstændigheder sker dette i forbindelse med, at de nye voksne flyver ud. Udflyvningshullerne har lighed med et skud fra en haglbøsse.

Galmyggene overvintrer som larver. De forpupper sig i foråret og flyver ud i maj måned. Hver hun lægger op til 150 æg på barken. Den nyklækkede larve borer sig ind under barken. Larverne er ind til 3 mm lange og gulorange.

Normalt angribes de lavere partier. Stammer og grene med en diameter 1-15 cm i diameter – mest på 2-3 årige grene.På grund af perforeringen af grene og stammer knækker disse lettere i vind og ved snetryk. Omfattende angreb kan også slå unge træer ihjel.

Bekæmpelse kun over stier

Som bekæmpelse anbefales det at fjerne og brænde angrebne partier i foråret inden udflyvningen – og det drejer sig altså om partier, hvorfra galmyggene endnu ikke er udfløjet, dvs hvor barken stadig er intakt men bulet. De bør ikke anvendes til dækflis, da det kan sprede angrebet til andre steder, hvis galmyglarverne overlever flisningen.

Når der er tale om et naturområde, kan forekomsten betragtes som fin biodiversitet, der nok har haft fordel af de seneste års varme forsomre. I kan skære de værst angrebne grene af, hvis de hænger hen over stier, hvor folk færdes. Selvom pilegrene ikke er så tunge, gør det nok ondt at blive ramt alligevel. De afskårne grene kan bare smides ind i buskadset.