Registrering af træer – Københavns Universitet

Dato: 23-06-2017 Emne: Træregistrering

Registrering af træer

Spørgsmål

Jeg skal registrere nogle træer i en større by og vil høre, om I har en oplistning af de parametre, man skal huske at have med?

Svar

Foto: Christian Kjøller

Først og fremmest er det selvfølgelig vigtigt at gøre sig klart, hvad formålet med registreringen er. Er det drift, planlægning, strategi, forvaltning af risikotræer, dokumentation, borgerdialog … Det har selvfølgelig stor indflydelse på de parametre, man skal have med. Så det er afgørende for, at vi kan give et godt svar, at vi ved mere om formålet. Foreløbig kan jeg henvise til nogle dokumenter, som kan give lidt overblik.

På bytræseminarerne har vi flere gange haft fokus på registrering af træer, se f.eks. her:

Anders Busses oplæg i 2014 med mange henvisninger til rapporter o.l.: Registrering af bytræer – et vigtigt redskab for effektiv planlægning

Lars Christensen og Lene Fischer, GIS i forvaltning og drift: GIS i drift og forvaltning af træer: Nu og i fremtiden

Og så kan du eventuelt hente inspiration fra svenskerne, som har lavet en fin rapport om parametre etc.: Standard för trädinventering i urban miljö 2.0 (gratis, men man skal registreres)

Og sidst, men ikke mindst – hvis der for alvor skal studeres, har Johan Östberg fra Sveriges lantbruksuniversitet lavet et ph.d.-projekt om emnet: Tree inventories in the urban environment – Methodological development and new applications