Spindemøl giver spøgelsestræer – Københavns Universitet

Dato: 03-06-2009 Emne: Insekter

Spindemøl giver spøgelsestræer

Spørgsmål

Bladene på træerne på vejen er helt ædt af larver, og stammerne er overtrukket med silke. Går træerne ud, og hvad kan vi gøre?

Svar

Afløvet hæg med spind på grene og stamme.

Afløvet hæg med spind på grene og stamme.

Det drejer sig om hægspindemøl, Yponomeuta evonymella. Normalt ser man kun angreb et enkelt år, men faktisk har der forekommet angreb de seneste tre år. Træerne overlever normalt, men mængderne, hvormed larverne optræder, kan lokalt give æstetiske problemer.

Andre arter af spindemøl optræder specifikt på benved og på æble, hvorimod arten, som forekommer på rønnebær, også kan afløve kirsebær, tjørn og Prunus-arter - herunder hæg. På små æbletræer i haven kan man med fordel klippe angrebene væk, så snart man ser spind med små larver.

Lige nu er det værste overstået. Larverne er ved at holde op med at spise. De forpupper sig derefter, og i juli-august flyver de voksne spindemøl. Hunnerne lægger æg i hobe á op til 80 æg under et beskyttende "skjold". Æggene klækker i efteråret, men larverne forbliver under skjoldet til næste forår.

Selv ved basis af stammen er træet dækket af det hvide spind.

Selv ved basis af stammen er træet dækket af det hvide spind.

Træerne vil antagelig producere nogle sankthans-skud, og det vil være overilet blot at fælde dem. Hvis angrebet - helt usædvanligt - fortsætter flere år, kan man overveje bekæmpelse med et biologisk præparat. Disse kræver imidlertid, at larverne æder og er i vækst, så i år det for sent.

Spindemøl larver lever selskabeligt i deres spind, som beskytter dem, mens de æder bladene.

Spindemøl larver lever selskabeligt i deres spind, som beskytter dem, mens de æder bladene.