Dato: 12-05-2009 Emne: Kommuneplanlægning

Grønne korridorer

Spørgsmål

Er der grønne korridorer i min kommune - og hvor?

Svar

Det er der sikkert. Der er i regionplanerne udpeget økologiske forbindelser i alle amter. Disse udpegninger er gældende indtil de nye kommuneplaner er trådt i kraft. De nye kommuneplaner skal også rumme økologiske forbindelser der skal understøtte vilde dyr og planters mulighed for at udbrede sig i landskabet, og forbinde naturområder der er blevet adskilt af menneskelige aktiviteter og anlæg. En udpeget forbindelse er dog ikke ensbetydende med at der rent faktisk sker noget, men udpegningen kan forhindre at der sker yderligere forringelser, og udpegningen kan sikre at man fx ved vejanlæg opfører faunapassager.