Dato: 10-05-2011 Emne: Internationalt plansamarbejde

Planperspektiv

Spørgsmål

Hvad er kendetegnede for et godt planperspektiv?
 

Svar

Et godt planperspektiv samler mange aktører fra både det offentlige og det private erhvervsliv om een fælles ide for udviklingen.
 

Relaterede videnblade