Fakta og myter om rekreative stier – Københavns Universitet

Dato: 20-10-2015 Emne: Friluftsliv og turisme

Fakta og myter om rekreative stier

Spørgsmål

Vi har en meget aktiv stigruppe her i kommunen, der arbejder med rekreative naturstier ud fra en stihandlingsplan, der har et fint budget.

Vi har ganske stor erfaring med lodsejeraftaler, og har oplevet de mange myter omkring naturstierne. Det er altid godt at have en bredere rygdækning for det vi fører frem i en forhandling; derfor interessen.

Svar

Landskabsværkstedet iværksatte projekt ”Fakta og myter om rekreative stier”, fordi de i forbindelse med en række projekter er stødt på lodsejeres usikkerhed over for anlæg af nye stier.

Konklusionerne på 50 lodsejerinterview er, at nervøsiteten ofte bunder i ”myter” om stier, som – heldigvis for lodsejerne – sjældent bliver til ”fakta”, når stien først ligger i landskabet. I al fald ender hovedparten af lodsejere med enten at blive glade for stierne (ca. 50 %) eller forholder sig neutrale (ca. 30 %), mens de resterende blot 20 % finder, at stien har ført flere gener end glæder med sig.

Undersøgelsen viser dog også, at der på udvalgte punkter er hold i ’myterne’; ikke mindst i forhold til problemer med løse hunde og forstyrrelser af vildtet. Derfor er det stadig relevant, at undgå disse gener, hvor det er muligt, så færre end 20 % af lodsejerne ender med at være negative over en ny sti.

Du kan læse yderligere i Videnblad nr. 06.01-80 (Planlægning og Friluftslivsserien eller 03.11-54 (Park- og Landskabsserien) "Fakta og myter om rekreative stier?" Yderligere uddybning finder du i rapporten: Fakta og myter om stier - Erfaringsopsamling for bedre rekreative stier.