Dato: 21-02-2014 Emne: Friluftsliv og turisme

Anvendelse af ved- og barkflis

Spørgsmål

Jeg søger viden om anvendelse af ved- og barkflis.  Fordele og ulemper, og hvilke bede det med fordel kan anvendes i og i hvilke man skal undgå det.  Helt konkret i rosenbede og dermed fordele og ulemper ved anvendelse af de forskellige typer.
Eksisterer der viden på dette område?

Svar

Jo, der findes viden, men det er gammel viden. Der er ikke nogen, der undersøgt noget, siden vi arbejdede med alternativer til kemisk ukrudtsbekæmpelse i midten af 1980’erne. Vi kaldte det flis-dækning.

Dækningen foretages for at skygge jordoverfladen, så jordlagets indhold af frøukrudt ikke får lys til at spire. Alle materialer på over 8 cm sikrede denne dækning. Fordi dækmaterialet blev omsat, og fordi det blev spredt lagde man en ekstra tykkelse på og talte ofte om 15 eller 20 cm. En anden kilde til ukrudt kunne være tilflyvende frø, som kunne spire oven på dækmaterialet. Her fandt vi, at det handlede om, at undgå smuld.
Rodukrudt trives storartet under flisdækning, så det må ikke forekomme.

Tilbage står vist bare om det skal være bark, ved eller f.eks. cacaoskaller etc. her gælder som du kan se ovenfor, at lagtykkelse og andel af smuld, som stadig står i Normer for anlægsgartnerarbejde 2010 skal være overholdt, ellers er der frit slag. 

Det sidste man kan bemærke er at omsætning af flis stjæler kvælstof fra jorden, så det ofte blev anbefalet, at sprede ca. 80kg N pr. ha før flisudlægning. Den tilførte næring øger formentlig omsætningen, så jeg tror ikke rådet blev fulgt så nøje.