Lokal produktion af brænde og flis – Københavns Universitet

Dato: 21-01-2016 Emne: Skovstatistik

Lokal produktion af brænde og flis

Spørgsmål

Ud fra oplysningerne i BBR mm har vi i Slagelse Kommune regnet os frem til, at det årlige forbrug af brænde, brændselsflis og træpiller er ca. 34.000 tons tørstof. Vi kunne godt tænke os at sammenligne dette tal med produktionen af brænde og brændselsflis i Slagelse Kommune. Kan I oplyse os den årlige produktion af brænde og brændselsflis?

Svar

Vi har regnet lidt på statistik tallene med udgangspunkt i Hugststatistikken, der indsamles af Danmarks Statistik (SKOV55: Hugsten i skove og plantager i Danmark efter område og træsort) og i Energistyrelsens forbrugsstatistik.

Ifølge Danmarks Statistik er den årlige hugst af skovflis og brænde i Region Sjælland på i alt 305.000 m3, hvilket svaret til ca. 139.000 tons tørstof. Da skovarealet i Slagelse udgør knap 7 % af skovarealet i Region Sjælland (baseret på Skove og plantager – Danmarks Skovstatistik), svarer det til, at produktionen i Slagelse Kommune er ca. 9.000 tons tørstof. Anvender man i stedet Energistyrelsens tal, kan man regne sig frem til en samlet produktion af skovflis og brænde på ca. 246.000 tons tørstof i Region Sjælland, hvilket med anvendelse den ovennævnte arealandel medfører en samlet produktion i Slagelse Kommune på ca. 16.000 tons tørstof.

Forskellen på de to opgørelser kan sandsynligvis henføres til, at Energistyrelsen medtager flis og brænde, som ikke er produceret på skovarealet, men i læhegn, haver/parker etc.

Altså er produktionen af skovflis og brænde i Slagelse Kommune væsentligt mindre end forbruget, som kommunen har opgjort til i alt 34.000 tons tørstof, idet dette tal dog også inkluderet træpiller. Det må således forventes, at Slagelse kommune ’importerer’ flis, brænde og træpiller dels fra andre områder i Danmark og dels fra udlandet.

Vi håber, at du kan bruge dette i det videre arbejde, og vi vil meget gerne se, hvordan det sammenstilles, da vi løbende arbejder med opgørelser af produktion og forbrug af træbaserede produkter til energi og materialer.