Fyrrenål-blærerust på kulturplanter – Københavns Universitet

Dato: 18-05-2016 Emne: Svampe

Fyrrenål-blærerust på kulturplanter

Spørgsmål

symptomer skovfyrJeg har på skovfyr observeret disse symptomer, som jeg ikke tidligere har set. Der er tale om arealer maskinplantet efterår 2014 efter stormfald i rødgran, tør sandjord i Vestjylland.

Ligeledes har jeg medlemmer, som har ringet ind og beskrevet lignenede symptomer på bjergfyr, som er et par år ældre. Kan I ud fra fotos afgøre, om det er et insektangreb eller en svamp?

Hvad er betydningen af angrebet?

Svar

Coleosporium aecidier skovfyr

Insekteksperten: Jeg har set adelgider – altså nåletræbladlus – på skovfyr. Men det hér ligner ikke rigtigt. Det ligner nærmest skjoldlus, og der findes en art af Leucaspis på fyr, men den er vist endnu ikke fundet herhjemme.
Måske ligner det mere noget blærerust – men der er vi ovre i Ibens afdeling.

Coleosporium aecidier skovfyr

Svampeeksperten: Ja, det er ganske rigtigt et klassisk eksempel på fyrrenål-blærerust (Coleosporium sp.), en slægt af rustsvampe der, som navnet siger, danner fine hvide blærer (æcidier) på nåle af diverse fyrrearter.

Smitten af nålene er sket i sensommeren sidste år, og nu har svampen fuldført den del af sin livscyklus, som foregår på fyr, og bryder i maj måned frem med de karakteristiske hvide flige på sidste års nåle.

Sporerne fra de hvide rør smitter ikke fyr, men derimod én af flere mulige urteagtige planter i omgivelserne.

Som de fleste rustsvampe værtskifter fyrrenål-blærerust nemlig mellem to meget forskellige plantearter, i dette tilfælde fyr og en række urter. Alt efter hvilken urt, som er hovedvært, kan man sætte artsnavn på rustsvampen. Fx værtskifter Coleosporium senecionis med brandbæger (Senécio sp.) og C. tussilaginis med følfod (Tussilágo fárfara). Man kan finde ud af hvilken vært, der er tale om, ved at kigge efter de karakteristiske gule pletter på undersiden af bladene lidt senere på sommeren.

Svampen gør ingen væsentlig skade, medmindre træerne skal bruges til klippegrønt. Læs evt. Videnbladet i Pyntegrøntserien.

Coleosporium symptomer i skovfyrkultur