Tolvtandet barkbille på skovfyr – Københavns Universitet

Dato: 21-10-2019 Emne: Insekter

Tolvtandet barkbille på skovfyr

Spørgsmål

Vi opdagede for nogle måneder siden et problem i en af vores yngre skovfyr bevoksninger. Alle træer i et bælte ud til en skovvej var døde.


Kan du ud fra billederne komme med et bud på hvad dette kan være?

Svar

Det ser umiddelbart ud til at være ’tolvtandet barkbille’, Ips sexdentatus, som er gået ombord i nogle svækkede skovfyr. Vi kender arten fra flere steder i landet, men vist endnu ikke fra Vendsyssel. Jeg vil dog gerne have nogle dyr tilsendt, for at være helt sikker på bestemmelsen.

Vi har ikke set arten som primær skadevolder herhjemme – endnu. Træerne har nok været svækket af tørke, før de blev angrebet.