Alternative tømidler – Københavns Universitet

Dato: 17-11-2011 Emne: Andre emner

Alternative tømidler

Spørgsmål

Er tømidlet Urea mere miljøvenligt end Magnesium Clorid til glatføre bekæmpelse?

Svar

Der findes nok flere svar på dit spørgsmål alt efter, hvordan man tolker miljøvenlighed. Et andet interessant perspektiv er økonomien. Salt - som NaCl er jo nok det billigste og mest miljøvenlige at fremstille. Men hvis man medtager alle de rustskader, der følger ved brugen af salt - ja så kan det godt være at andre tømidler er billigere.

Det kan godt være problematisk at benytte Urea på jeres område, da det kan være uhensigtsmæsigt at tilføre kvælstof. Jeg vil desuden anbefale, at I undgår salte der indeholder clorid (Cl). Til gengæld vil jeg anbefale, at I benytter kalcium-magnesium-acetat (CaMg-acetat), også kaldet CMA, som man vil benytte i den kommende vinter på udvalgte vej-strækninger i Furesøen Kommune. Alternativt kan I vælge Kalium-formiat (K-formiat), som Skov & Landskab og Københavns Kommune bruger i et forsøg på Øster Allé på Østerbro.

CMA-tømidlet forhandles under navnet "Ice & dust-away" af Nordisk Aluminat, Kalundborg. Kalium-formiat forhandles under navnet "Viaform" af Occo, Gilleleje.

Mere viden om alternative tømidler til glatførebekæmpelse kan finder her.