Dato: 01-02-1999 | Videnblad nr. 05.23-04 Emne: Beskyttelse mod skader fra salt og næringsstof-ubalance

Glatførebekæmpelse og saltskader

Amterne salter på stort set alle de veje, de har ansvaret for, mens kommunerne udfører en eller anden form for glatførebekæmpelse på 75% af deres vejareal. Forskellen skyldes ikke mindst, at amterne primært forvalter det overordnede vejnet. Der benyttes reelt ingen alternativer til vejsalt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.23-04
Forfattere: Thomas B. Randrup og Lars Bo Pedersen