Kappede rødder gør lind ustabil – Københavns Universitet

Dato: 17-03-2017 Emne: Træer

Kappede rødder gør lind ustabil

Spørgsmål

Dette stynede lindtræ er af kommunen udpeget som bevaringsværdigt, men samtidig har de godkendt udgravning til kælder og kloakledning lige i træets rodzone.

Jeg sender nogle billeder af, hvor tæt der er gravet på stammen og de mange kappede rødder. Kan man stole på, at træet bliver stående næste gang det stormer?

Svar

Ud fra de tilsendte fotos er det vores vurdering, at træets stabilitet er nedsat i en sådan grad, at det ikke er forsvarligt at have stående, selvom det meste af kronen er fjernet.

Vi er faktisk i tvivl om træet overhovedet vil overleve den voldsomme behandling. Hvis træets finrødder skulle være i stand til at gendannes og dermed give linden mulighed for at sætte en ny krone via kraftig vanrisdannelse, vil det blot give en større risiko for, at træet vælter, når kronen bliver for tung ift de resterende rødder.

Det er en skærpende faktor, at det er rødder på øst-, syd- og vestsiden, som er kappet, idet storme som regel kommer fra vest eller nordvest.

Hvis linden var bevaringsværdig, skulle der være lagt en beskyttet zone ud svarende til drypzonen på den oprindelige krone (før styning). Det giver ingen mening at frede træets overjordiske dele, når man ikke samtidig beskytter rodsystemet mod kørsel, oplagring og især gravning.

Hvis linden vælter og forårsager en ulykke eller skader på ejendom, vil træejeren være erstatningsansvarlig, da det en forudsigelig risiko.

Udgravning til kloak på østsiden af træet. Samtlige de store holderødder er kappet, og der er gravet næsten helt ind til lindetræets stamme.


I anlægsfasen har der været lagt både jord og byggeaffald i rodzonen, hvilket skader træets finrødder, samtidig med at mange holderødder er kappet.

Relaterede videnblade