Kløvblad på lind – Københavns Universitet

Dato: 24-02-2012 Emne: Svampe

Kløvblad på lind

Spørgsmål

Vi har nogle stakkels lindetræer, der mistrives. De står i en meget lille plantekasse, ingen kant og saltskærmen er også sparet væk. Nu har de fået svampeangreb, se vedlagte billeder. Hvor alvorligt er det, bør vi skynde os at fælde dem?

Svar

Kløvblad på vejtræ (lind) med død bark

Kløvblad på vejtræ (lind) med død bark

Der er tale om kløvblad (Schizophyllum commune), som er en vednedbryder, der går på træer, hvor barken er dræbt af anden årsag, f.eks. solbrand eller frost. Svampen tåler tørre steder som solbeskinnede stammer, og jeg har bl.a. set den på formklippede lindetræer i Nordsjælland. De var dræbt af nøjagtig den samme kombination af dårlig vitalitet pga ringe rodrum, store mængder salt og en skade i barken, som højst sandsynlig var vintersolbrand (opvarmning af barken på sydsiden fulgt af pludseligt temperaturdyk til minusgrader, når solen er væk).

Træer med kløvblad vil ikke overleve angrebet på lang sigt, medmindre der er tale om et meget lille område med død bark. Træerne udgør ikke nogen umiddelbar sikkerhedsrisiko. I kan bare fjerne dem, når det passer ind i jeres planer for udskiftning af træerne.

Jeg ville gerne have haft oplysninger om, hvornår blev lindene plantet, og hvor længe har træerne været uvitale. Når I fælder, så tag nogle skiver med både død og levende bark og tæl årringe i begge sider. På den måde kan man se, hvornår skaden i barken er indtruffet. Det vil give en ide om, hvad årsagen til barkskaden er og dermed mulighed for at forebygge fremtidige skader, hvis det er muligt.