Kulsvamp på lind – Københavns Universitet

Dato: 09-05-2017 Emne: Svampe

Kulsvamp på lind

Spørgsmål

Jeg har været ude at se på en flot fritstående lind på en kirkegård. Træet er i god trivsel, og der er ingen synlige sår eller hørbare hulheder.

Kulsvamp maj
Alligevel blev jeg lidt bekymret: Ét sted på nederste del af stammen er der nogle små hvidlige svampelegemer. Er det mon tegn på kulsvamp?

Svar

LindJa det er det ukønnede frugtlegeme (anamorf) af kulsvamp (Kretzschmaria deusta), du har fundet, se også side 136 i bogen Risikotræer. Det bør ikke give anledning til panik, men det er aldrig noget godt tegn at se kulsvamp på så stort et træ.

Kulsvamp kan desværre udvikle sig meget hurtigt i lind. Det er ikke sikkert, at det går hurtigt i dette tilfælde, men generelt har lind dårlig modstandskraft overfor kulsvamp. Selvom vitaliteten er god lige nu, vil vi derfor anbefale, at der føres jævnligt tilsyn med træet. Det kan fx være årligt, indtil tilstanden forringes i form af kronesymptomer eller nye frugtlegemer. Det bedste tidspunkt for tilsyn er netop i april-maj, hvor de nye frugtlegemer af kulsvamp dukker op. 

Kulsvamp i revne

De grå plamager med hvid kant er nemmere at få øje på end de sorte, kulagtige skorper, som udvikler som om efteråret. Til gengæld er det sorte, kønnede stadie fremme hele året.

Dog skal man være opmærksom på, at angreb af kulsvamp i sig selv sjældent giver kronesymptomer, før råddet er vidt fremskredent. Men hvis træet svækkes af andre årsager og derfor bliver uvitalt i kronen, vil svampeangrebet i rødder og stammebasis hurtigt brede sig.

Hvis der er forekomst af frugtlegemer på to sider af stammen, bør træet straks fældes eller stynes helt tilbage. Husk at der ved beskæring eller fældning ikke må klatres i træer med kulsvamp.