Dato: 01-11-2007 | Videnblad nr. 05.26-26 Emne: Beskyttelse mod skader fra svampe

Vurdering af risikotræer 5

Tilstedeværelsen af vednedbrydende svampe er den væsentligste faktor ved vurdering af, om et træ udgør en fare for sine omgivelser. Svampearten, placering og antal af frugtlegemer viser, hvor stort problemet er. Nogle få svampe står for hovedparten af de farlige træer.

Vurdering af risikotræer er en vigtig del af forvaltningen af grønne områder, hvor der findes store, gamle træer. Bedømmelse af træernes tilstand sker bedst ved at kigge på træet og notere de forhold, som viser, om træet kan være en fare for omgivelserne.

Da vednedbrydende svampe forringer styrken i stamme og rødder, bør man være særligt opmærksom på, om der er frugtlegemer til stede.

Dette Videnblad viser de fem svampe, som hyppigst gør træer farlige. De optræder især på bøg men også på andre træarter. Deres tilstedeværelse betyder, at træerne skal fældes hurtigst muligt, hvis der er lav risikovillighed (se Videnblad nr. 5.26-22). Brug Videnbladet ved vurdering af risikotræer til hurtig identifikation af de farligste svampe.

For hver svamp er angivet tidspunkt og sted, hvor man skal se efter frugtlegemer. Desuden vises svampens frugtlegemer samt et rådbillede. Alle oplysninger angiver de typiske forhold. Der findes naturligvis mange tilfælde, som ikke svarer til tommelfingerreglerne.

Tøndersvamp. Bøg og birk. Fotos: Iben M. Thomsen og Simon Skov.
Tøndersvamp. Bøg og birk. Sidder typisk midt til højt på stammen. Træet knækker, hvor der er flest frugtlegemer. Frugtlegemer ses hele året, men kan være nemmest at opdage uden for vækstsæsonen. Træer med tøndersvamp bør fældes hurtigst muligt, da de kan bryde sammen allerede året efter, at frugtlegemerne viser sig. Jo flere/jo større frugtlegemer, des farligere er træet. Tveger knækker særlig nemt og bør fældes straks (akut risiko). Læs også Videnblad nr. 5.26-7.
Kulsvamp. Bøg og lind, sjældnere andre løvtræer. Sidder ved basis af stammen, ofte mellem rodudløb. Kan ikke ses på afstand. Træet knækker ved basis. De sorte frugtlegemer kan findes hele året. I april-maj ses desuden et lysegråt stadie, som er mere tydeligt. Træer med kulsvamp ét sted på stammen bør holdes under observation (om muligt 2 gange årligt). Træer med frugtlegemer på modstående sider af stammen bør fældes hurtigst muligt, eller straks hvis der er kronesymptomer. Træer med frugtlegemer mange steder på stammen bør fældes med det samme (akut risiko). Husk, sådanne træer er også farlige at fælde. Læs også Videnblad nr. 5.26-7.
Skællet stilkporesvamp. Bøg men også andre løvtræer. Fotos: Iben M. Thomsen.
Skællet stilkporesvamp. Bøg men også andre løvtræer. Sidder højt på stammen, ofte i gamle grenhuller (beskæringssår). Træet knækker omkring den oprindelige indfaldsvej (sår). Frugtlegemer i vækstsæsonen, fra maj til september, men de er kun fremme i en kort periode. Træer med stilkporesvamp bør holdes under observation (årligt), medmindre der er kronesymptomer. I tilfælde af dårlig krone, revner i barken, eller hvis frugtlegemer kommer ud gennem barken, bør træet fældes hurtigst muligt. Læs også Videnblad nr. 5.26-8.
Lakporesvampe. Bøg men også andre løvtræer. Der er flere arter af lakporesvamp, men de gør samme skade. Sidder ved basis af stammen, somme tider klemt inde mellem rodudløb. Træet knækker i den nederste del af stammen. Frugtlegemer er synlige hele året, men nye frugtlegemer bryder ofte frem om efteråret som hvide klumper på stammen. Træer med lakporesvamp ét sted på stammen bør holdes under observation (årligt), medmindre der er kraftige kronesymptomer. I så fald bør det fældes hurtigst muligt. Når der pludselig bryder mange frugtlegemer ud rundt omkring på stammen, typisk som hvide klumper, bør træet fældes straks (akut risiko). Læs også Videnblad nr. 5.26-6.

Kæmpe knippeporesvamp. Bøg, sjældnere andre løvtræer. Fotos: Iben M. Thomsen.
Kæmpe knippeporesvamp. Bøg, sjældnere andre løvtræer. Sidder ved basis af stammen eller på jorden lidt fra træet. Træet vælter med rodkagen op. Frugtlegemer kan komme frem fra august til oktober, typisk efter en periode med regnvejr. Træer med kæmpe knippeporesvamp ét sted bør holdes under observation (årligt), medmindre der er kraftige kronesymptomer. I så fald eller ved mange frugtlegemer rundt om træet, bør det fældes hurtigst muligt. Læs også Videnblad nr. 5.26-8.


Videnblad nr.: 05.26-26
Forfattere: Iben M. Thomsen og Simon Skov

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt