Pigsten og slotsgrus – Københavns Universitet

Dato: 26-04-2012 Emne: Befæstelser

Pigsten og slotsgrus

Spørgsmål

Tidligere har Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme lavet forsøg med Slotsgrus som sættemateriale til en pigstensbelægning, hvilket fungerer rigtig godt.

Vi skal nu til at sætte en pigstensbelægning ud over et større område. Af forskellige grunde skal bærelagstykkelsen minimeres. Arealet skal anvendes til parkering - og der vil forekomme vrid og hjul, der drejer på belægningen. Jeg forestiller mig, at vi sætter et max krav på antal kg. på biler, som må køre ind på belægningen. Det kan være f.eks. 3500 kg.

Er der lavet forsøg med bærelagstykkelse med Slotsgrus under en belægning som pigsten, og hvilken bærelagstykkelse og komprimeringsgrad anbefales?

Svar

Der er ikke lavet forsøg med Slotsgrus som bærelag under pigsten - det vil simpelt hen ikke kunne lade sig gøre pga. pigstenenes uomtvistelige bæreevne og deres forskellige tykkelse, der jo giver en varierende tykkelse på gruslaget.

Hvis man begyndte at undersøge gamle pigstensbelægninger, og for dens sags skyld brostensbelægninger, ville man sikkert også opdage, at der ikke er mere grus, end det de lige står i.

Mht. hjulspor og sætninger vil en vægtbegrænsning på 3.500 kg være fornuftig. Hjulspor kan elimineres ved ikke at afmærke parkeringsbåse, så der ikke bliver kørt samme sted igen og igen. Det gælder i øvrigt også ved rene grusbelægninger på P-pladser.

En mulig løsning for at undgå sætninger er at indbygge et geoarmeringsnet oven på råjordsoverfladen. En sådan armering vil mindske risikoen for bæreevnesvigt og udjævne effekten af eventuelle sætninger.

Palle Kristoffersen
Seniorrådgiver