Processionsspindere – Københavns Universitet

Dato: 04-06-2019 Emne: Insekter

Processionsspindere

Spørgsmål

Vi har læst om ege-processionsspinder i nyhederne. Det lyder rigtigt ubehageligt. Men hvad med andre larver med hår, er de også farlige? Fx den på billede, som vi så forleden på Mandø i Vadehavet.

Vi var for 14 dage siden en tur ved Sletterhage fyr og så denne fyr kravle på stenene. Jeg genkendte den ikke og bad derfor mine små piger lade den være. Jeg tog et billede og i dag læste jeg en nyhed, hvor du er citeret, derfor skriver jeg til dig. Er dette larven du beskriver? Den ligner meget godt de billeder, der er i nyhederne.

Jeg så disse larer på sydvendte skrænter ved Røsnæs, efter jeg havede læst artikel om egeprocessionspinder på nettet. De ligner meget, men det var ikke på egetræer. Hvad kan det så være?

Svar

Der findes mange sommerfuglearter i Danmark, hvis larver har hår, de såkaldte spinderne. Nogle af dem kan optræde som alvorlige skadedyr i skovbruget, som nonnen (Lymantria monacha) og bøgenonnen (Dasychira pudibunda). Sidstnævnte havde en masseforekomst på Sydsjælland i 1998, og her oplevede enkelte skovgæster at få udslet på hænder og arme, efter at have rørt ved de mange larver i skovbunden.

Det er dog kun de såkaldte processionsspindere, hvis hår udgør en reel fare for helbred hos mennesker, nemlig fyrre-processionsspinder (Thaumetopoea pinivora), som findes ved Dueodde på Bornholm, og ege-processionsspinder (Thaumetopoea processionea), der endnu ikke er i Danmark. De er let genkendelige på, at larverne altid optræder i flok og hyppigt kravlende i lange rækker, deraf navnet. Man kan læse mere og se fotos af egeprocessionsspinder på denne engelske hjemmeside om udbruddet i London.

Fyrre-processionsspinderlarver på skovvej i Portugal

Larven fra Sletterhage er strand-ringspinder (Malacosoma castrensis), også kaldet redespinder. Hvis man finder en enlig larve med hår, skal man bare lade den være. Kun hvis man ser de karakteristiske rækker af larver (uden for Bornholm), kan det være en god ide at indberette fundet til ejere af træerne, de lokale myndigheder (kommunen), Naturstyrelsen, eller os.