Dato: 24-01-2020 Emne: Svampe

Sanering for æblekræft

Spørgsmål

Vi har konstateret løvtræskræft i form af store sår på nogle gamle æbletræer. Stammer såvel grene er angrebet, og træerne er derfor indstillet til rydning. 

Kræftsår på æblegrene

Langstrakt kræftsår på stamme

For at reducere smittetrykket bør disse træer vel brændes og ikke flishugges til dækflis og eller lægges i bunke på stedet ?

Svar

Svampen Neonectria ditissima (syn N. galligena), som forårsager løvtrækræft / bøgekræft / frugttrækræft, er ret aggressiv og smitter næsten hele året, når det er fugtigt i vejret og frostfrit. Før i tiden mente man, at frugttrækræft skyldtes en særskilt art (N. galligena), men moderne DNA metoder har afsløret, at det er samme svamp, som angriber løvtræ, uanset træart. Derfor kan syge æbletræer i værste fald smitte bøg og andre løvtræer i nærheden - eller omvendt.

Typiske æblekræft symptomer

Udvikling af frugtlegemer fremmes, når det inficerede materiale ligger på jorden. Smittede, fældede træer eller afskårne grene bør derfor ikke efterlades på stedet eller bruges til dækflis. Det bedste er at brænde det af hurtigst muligt.

Frugtlegemer, foto Magnus Gammelgaard

Læs mere om løvtrækræft.
Læs mere om bøgekræft.
Læs om ædelgrankræft