Dato: 28-10-2019 Emne: Svampe

Svamp i sår efter forkert grenkapning

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål om et fint gammelt kastanjetræ, som er omkring 110 år gammelt. Træet er indtegnet i den bevarende lokalplan for landsbyen og er således identificeret som bevaringsværdigt.
Hestekastanjen fik, på foranledning af utilfredse naboer pga. nedfaldne blade m.v., den forrige ejer til for omkring 7 år siden at få en trægartner til i vinterperioden at skære en stor sidegren af tæt på stammen.
De sidste par år har en svamp kunnet ses ved og omkring såret/skaden på træets stamme. Jeg vedhæfter fotos af svampen og træets skade/sår.
I foråret blomstrede træet, som det plejer, og det har haft fine grønne blade overalt i kronen. Træet fik flotte efterårsfarver mod slutningen af september, som det ses på foto.
Træet står i en privat have, hvor de nuværende ejere er bekymrede for, om træet udgør en risiko for dem selv og for omgivelserne. Er det rigtigt, at træet er farligt og bør fældes?

Fuld krone i september

Svar

Ja det var godt nok et meget stort sår på stammen. Den afskæring af grenen er desværre udført helt forkert og kan godt blive anledning til, at træet må fældes. Man må ALDRIG skære store grene af inde ved hovedstammen, da det åbner for angreb af vednedbrydende svampe direkte i stammen. Grenen burde i stedet være kappet så langt fra stammen som muligt - men i øvrigt er irritation over nedfaldne blade en dårlig begrundelse for at skamskære et træ på denne måde.

Sår efter forkert grenkapning

Det er gamle rester af skællet stilkporesvamp, som sidder i såret. Denne sårparasit er problematisk, men ikke en af de værste. Man kan godt leve med svampen et stykke tid, især hvis frugtlegemer kun kommer ud i selve såret.

Rester af skællet stilkporesvamp

Vores vurdering er, at træet ikke udgør en umiddelbar fare for omgivelserne. Det kan bevares, forudsat at der holdes øje med, at der ikke kommer frugtlegemer af skællet stilkporesvamp frem andre steder på stammen, og at kronen stadig er flot og fyldig. Hvis tilstanden ændrer sig, må I vende tilbage.

Hvis træet på et tidspunkt skal fældes, kan det anbefales at bevare mest muligt af stammen stående, af hensyn til biodversiteten. Vær også opmærksom på om flagermus og fugle bruger åbningerne i stammen som skjulested.