Dato: 17-09-2013 Emne: Friluftsliv og turisme

Vækst i beskæftigelse og befolkning

Spørgsmål

Hvor i Danmark sker der vækst i erhvervsliv og i befolkningstal?

Svar

Danmarkskortet har forandret sig gennem de sidste årtier. København er i dag en funktionel sammenhængende storbyregion, som går på tværs af kendte administrative grænser. Det betyder, at handlinger et sted påvirker og medfører forandringer andre steder i storbyregionen gennem politiske, sociale og økonomiske relationer som eksempelvis bolig-arbejdsstedsrelationen, kulturforbruget eller virksomheders brug af underleverancer herunder serviceydelser.

En tilsvarende udvikling kan ses i det østjyske bybånd, som strækker sig fra Randers i nord til Haderslev i syd.

I disse to byregioner har beskæftigelsesvæksten været markant siden starten af 1990’erne og frem til den finansielle krise i 2008. En vækst langt over gennemsnittet af de øvrige større byer og resten af landet. Efter krisen er der intet, som umiddelbart tyder på, at denne udvikling med storbyerne som de økonomiske centre har ændret sig. Det er ikke kun beskæftigelsesvæksten, som har udviklet sig stærkt i storbyregionerne, også befolkningsudviklingen har i høj grad fundet sted her.

Som abonnent på Videntjenesten kan du læse mere i Videnblad 05.01-04