Aktuelt om ædelgranbarkbille 2017 – Københavns Universitet

Dato: 11-06-2017 Emne: Insekter

Aktuelt om ædelgranbarkbille 2017

Spørgsmål

Vi har modtaget en forespørgsel om hensigtsmæssig håndtering af angrebne træer og udlægning af fangtræ. Dette giver anledning til kort at opsummere, hvad vi på baggrund af ny viden og aktuelle iagttagelser kan anbefale. 

Svar

Nobilis med svamp og billerI 2016 erfarede vi, at der forekommer to arter af Cryphalus i nobilis-plantagerne den meget sekundære grankvistbarkbille (C. abietis), som ellers hovedsagelig optræder på gran og så ædelgranbarkbillen (C. piceae), som hovedsagelig holder sig til ædelgran og hér optræder som primær skadevolder – dvs. angriber stående træer. Denne barkbilleart er dog i stand til at finde de mest svækkede af disse (undertrykkede træer, soleksponerede, Neonectria- eller rodfordærverangrebne træer).

I nogle tilfælde er træerne i stand til at afvise angrebsforsøgene ved at udskille harpiks. Derfor ser man nu træer uden biller, men med en masse jævnt fordelte harpiksdråber. Hvis man vil identificere de træer, der er angrebne, overvundne og derfor rummer den levende bestand af ædelgranbarkbiller, skal man kikke efter træer med fint, brunt smuld i store mængder. Ofte ligger der en kreds af brunt smuld rundt om træets basis. En anden indikator for angrebne træer er, at årsskuddene stadig står ubrudte. Ved at finde og fjerne disse træer reducerer man tætheden af ædelgranbarkbiller i bevoksningen og dermed risikoen for angreb senere på sæsonen og næste forår.

Hvis vores hypotese om, at grankvistbarkbillen holder sig til hugstaffald og ædelgranbarkbillen til de friske stående træer, er korrekt, må vi ændre vores oprindelige anbefaling af udlægning af fangtræer, da det alene vil være den uskadelige grankvistbarkbille, der vil benytte fangtræet. Måske kan stående, ringede fangtræer anvendes, men det ved vi endnu intet om.

Under alle omstændigheder er forårsflyvningen nu overstået her i starten af juni. Æggene er lagt og larveudviklingen påbegyndt. Afhængigt af sæsonens temperaturforhold, vil vi forvente, at den nye generation er udviklet og klar til at flyve ud med henblik på overvintringsindboring fra sidst i august. Det er altså fra nu af og indtil da, at det kan anbefales at opspore og fjerne de angrebne træer.

Vi følger løbende situationen tæt i en nobilis-plantage i Vestsjælland samt ved mere ekstensive observationer andre steder. Vi vender tilbage, hvis der er ny information.