Dato: 01-10-2000 | Videnblad nr. 05.06-04 Emne: Svampeskader og bekæmpelse

Rodfordærver

Betydning for dyrkning af pyntegrønt

Rodfordærveren er en alvorlig skadevolder i ældre nåletræ. Svampen kan dog også have betydning i forhold til dyrkning af juletræer og pyntegrønt. Nobilis angribes således stærkt af rodfordærver, og små nordmannsgranplanter kan dræbes af svampen. Stødsmøring anbefales, når der tages større juletræer, især i rødgran og fyr.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-04
Forfatter: Iben M. Thomsen