Nålesvamp på juletræer – Københavns Universitet

Videntjenesten > Rådgivning > Spørgsmål og svar > Pyntegrønt > Nålesvamp på juletræer

Dato: 14-01-2012 Emne: Svampe

Nålesvamp på juletræer

Spørgsmål

Jeg har problemer med svamp, som giver nåletab på mine juletræer. Det er som om, det er de samme træer, der bliver angrebet hvert år, og der er ingen forskel på, om de er tætte eller åbne. Angrebene begynder typisk i juli og fortsætter til begyndelsen af august. Hvad er årsagen, og kan jeg gøre noget ved det? (jeg sender nogle billeder)

Svar

Nåletab i nordmannsgran som følge af CSNN

Nåletab i nordmannsgran som følge af CSNN

Der er ingen tvivl om at der er tale om CSNN (Current Season Needle Necrosis) eller 'røde nåle' på nordmannsgran. Årsagen er ganske rigtigt et svampeangreb, men vejrliget under udspring og i juli spiller også en rolle.

Svampen hedder Sydowia polyspora, men bliver også kaldt Kabatina abietis. Den smitter nålene under udspring, især hvis vejret er regnfuldt. De første symptomer er lyse områder på nålene, og vokslaget på undersiden af nålen forsvinder. Hvis vejret bliver varmt og solrigt i slutningen af juni eller starten af juli, sker der en udtørring af de angrebne områder.

Det giver de karakteristiske symptomer med orangerøde pletter eller nålespidser, og derfor observeres skaden i juli-august, som du skriver. Sidst på sommeren begynder svampens frugtlegemer at vise sig som små sorte kugler.

Observationen med at det er de samme træer, som får skaden år efter år, er du ikke den eneste, der har gjort. Det er kendt for nobilis og grandis, at der er en arvelig faktor mht modtagelighed, og vi regner med, at det samme gør sig gældende for nordmannsgran. Derfor anbefales det, at man skiller sig af med træer, som viser symptomer. Det kan enten være moderate symptomer i år, hvor skaden generelt er begrænset, eller omfattende nåletab i år hvor skaden ses på mange træer.

Røde nålespidser og nåletab i nordmannsgran som følge af CSNN

Røde nålespidser og nåletab i nordmannsgran som følge af CSNN

Med hensyn til hvad man ellers kan gøre, er det desværre mere vanskeligt. Flere lande har gjort forsøg på at finde et svampemiddel (fungicid), som kunne forhindre smitte. Men hidtil er det ikke lykkes at finde et effektivt middel, som ikke samtidig gav skader på de nyudsprungne nåle. Det hjælper ikke at behandle, når man ser symptomerne, da skaden så er sket. I øvrigt er der ikke godkendte fungicider til juletræer i Danmark.

Arbejdet med at finde en løsning på problemet ligger desværre stille, fordi der ikke er midler til forskning i juletræer og pyntegrønt som følge af, at PAF (Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt) er inaktiv.