Dato: 16-07-2021 Emne: Svampe

Mistrivsel i nobilis planter

Spørgsmål

Hvorfor mistrives mine nobilis? Træerne stammer fra en kultur, hvor der er vedvarende problemer med planteafgang. Jeg vil tro, at ca. 60% er gået ud på tredje år nu.

Svar

Nu har vi set på de tilsendte nobilisplanter. Jeg vil gerne rose dig for en super samling af planter lige fra en sund til en længe død plante. Det er til stor nytte, når diagnosen skal stilles. Der var ingen spor af gnav, og heller ikke hverken honningsvamp eller rodfordærver. Det er formentlig en kombination af plantningsproblemer og Phytophthora, der giver høj planteafgang på kulturarealet.

Læs om undersøgelse for rodproblemer i det uddybende rådgiversvar (for abonnenter)

Nobilis planter med små rodsystemer
Den sunde nobilisplante til venstre har et rimeligt, men let deformt rodsystem, men de to gullige planter har ikke mange finrødder, og planten til højre har meget deformt rodsystem. Den midterste af de tre planter viste sig at være angrebet af Phytophthora.

Læs mere om håndtering af Phytophthora i IPM vejledning fra 2020.