Røde nåle 2012 – Københavns Universitet

Dato: 30-07-2012 Emne: Svampe

Røde nåle 2012

Spørgsmål

Nordmannsgran årsskud med røde nåle

Nordmannsgran årsskud med røde nåle

Her i slutningen af juli har vi opdaget, at mange af vores nordmannsgran juletræer står med røde nåle.

Omfanget er ganske alvorligt, og det har ramt både salgsklare træer og yngre kulturer. Er det et generelt problem i år?

Hvordan er det med årsagen, er der helt styr på den?

Hvad kan vi gøre for at bekæmpe skaden?

Svar

Nordmannsgranskud med røde nåle

Nordmannsgranskud med røde nåle

Røde nåle på nordmannsgran og nobilis er meget udbredt i 2012. Faktisk er der nok tale om de alvorligste skader siden 1995 vurderet ud fra henvendelser.

Skaderne blev især synlige efter uge 30, som var varm og solrig. Det er nemlig altid sol / høje temperaturer, som udløser de karakteristiske røde spidser og bånd på nålene.

Skaden kaldes også CSNN, efter den betegnelse man bruger i USA: Current Season Needle Necrosis, dvs. døde områder på årsskuddenes nåle. Skaden optræder især på nobilis og grandis i det nordvestlige USA.

Omfattende nåletab som følge af røde nåle

Omfattende nåletab som følge af røde nåle

Der er stadig diskussion om den præcise årsagssammenhæng, da flere faktorer spiller ind. Typisk ses flest skader efter forår med høj nedbør / luftfugtighed under udspring, såfremt der i juli måned kommer en periode med varmt og tørt vejr og masser af sol. Der er påvist en svamp med det videnskabelige navn Sydowia polyspora (tidligere kendt som Kabatina abietis), som altid optræder i forbindelse med skader.

Via smitteforsøg er det påvist, at svampen inficerer nålene under udspring. Imidlertid kan svampen sidde i nålene uden at det medfører skader i form af røde nåle. Ofte kan man på nordmannsgran (med eller uden røde nåle) finde nåle, som mangler vokslaget på dele af nålen og måske er lidt lyse på oversiden. Svampen kan isoleres fra disse områder, men kommer også frem som sort mycelium på undersiden af de døde nåleområder.

Der er også en teori om at en nedsat calcium optagelse under udspring, som følge af høj luftfugtighed, har betydning for forekomst af røde nåle. Calcium indgår i opbygning af celelvæggen, især de funktioner som styrer vandafgivelsen. Da symptomerne udløses af celledød i forbindelse med sol / varme, vil en manglende evne til at 'holde på vandet' helt sikkert være problematisk. Endelig kan træernes generelle næringsstoftilstand også influere på skaden.

Undersiden af de røde nåle har sort svampevækst

Sort myclium af svampen Sydowia polyspora på undersiden af røde nåle.

Lyse skudspidser med manglende vokslag er et tegn på, at Sydowia polyspora er til stede

Lyse skudspidser med manglende vokslag er et tegn på svampens tilstedeværelse.
 

Bekæmpelse af skaden er ikke muligt i øjeblikket. Det har været forsøg med at forebygge Calcium mangel via bladgødskning under udspring, men desværre kunne der ikke påvises en effkt. Desuden er der udført fungicidforsøg med midler, som har vist god virkning i laboratoriet. Ingen af dem har dog haft påviselig effekt ved feltforsøg. Brug af fungicider besværliggøres af, at det skal ske forebyggende ved at sprøjte træerne under udspring. Når først symptomerne i form af røde nåle ses, er det for sent at gøre noget. Det kræver, at sprøjtemidlet ikke skader de nyudsprungne nåle.

Da vi antager, at smitte kan ske flere gange i løbet af udspringet (typisk hver gang det regner), skal der også udføres mere end en behandling. Det vil desuden være en fordel, hvis det er et systemisk fungicid, som indlejes i nålene. Indtil videre er der altså ikke fundet et virksomt middel, men vi håber at finde penge til yderligere forsøg.

Det eneste, som indtil videre har haft god effekt, er skyggenet, dvs. tildækning af træer i den periode (juli), hvor sol og varme udløser skaden. Denne metode har været overvejet som forebyggelse i USA, men er ikke praktisk mulig i Danmark.

Nobilis med røde nåle

Nobilis med røde nåle

Nobilisskud med røde nåle

Røde nåle symptomer på nobilis er også meget udbredte i 2012.

Sort mycelium af Sydowia polyspora på noblis nåle

Sort mycelium af Sydowia polyspora på noblis nåle

Også på nobilis kan man se det sorte mycelium, som er starten på svampens frugtlegemer.