Dato: 01-05-2011 Emne: Insekter

Askebarkbiller

Spørgsmål

Askebarkbillens karakteristiske gangsystemer
Askebarkbillens karakteristiske gangsystemer på døde træer.

For 21 år siden plantede vi ca. 2000 asketræer. Enkelte er siden fældet for at give plads til nabotræer. Resten har vi nydt at se og færdes under. Men nu lider de fleste altså på tredje år af døende topskud hvilket jeg forstår skyldes en svamp. Flere af træerne er endog gået helt ud.

Jeg har løbende fældet de døde hhv. nær døde træer og savet dem op til brænde og stablet stykkerne op indendørs. Nu da varmen er kommet, opdager jeg til min skræk, at der er askebarkbiller i dem. Gangen i barklaget er ca. 1 mm i diameter, og de skyder træmel op fra barken med ca. 2,5 cm mellemrum. Billerne har jeg ikke set.

Hvis det er askebarkbiller, så skulle det vist ikke være noget problem, så vidt jeg kan læse mig til. Men vil billerne hhv. deres afkom fortsætte med at gnave af barken på det træ, der blev fældet for år tilbage, og som ligger indendørs i stabler fra årene forud ?

Svar

Modergang i den friske bark
Askebarkbiller i gang med at anlægge modergange i den friske bark på et sygt træ.

I forbindelse med asketoptørre, som er den svampesygdom, der giver døde topskud, er der nu store mængder ynglemateriale til askebillen (Hylesinus fraxinus). Ynglegnavet foregår nemlig altid i døde eller syge asketræer og er normalt uden økonomisk betydning.

Askebarkbillerne kræver frisk og saftig bark for at kunne yngle, så de bruger kun træet én sæson. De opsøger de mest svækkede træer eller nyfældede effekter, når de om foråret etablerer ynglegnav. Hvis du snitter det yderste lag bark af, kan du se gangsystemet: Modergangen og larvegangene.

Hvis billerne lægger æg i dit nyskovede brænde, vil de udvikle sig til en ny generation i løbet af sommeren. Der kan produceres 100-150.000 askebarkbiller af en rummeter askebrænde. Til efteråret kan man så se de karakteristiske mønstre af gangene under barken. Hvis det er brændestykker fra tidligere år, som drysser, er det blot boremel fra gamle angreb.

Misdannelser på stammen af ask
Misdannelser på stammen af ask kaldes askeroser og kan skyldes overvintrende askebarkbiller.

Når de nye biller i august-september er udviklede, forlader de ynglestedet og gnaver sig overfladisk ind i stammen på sunde træer. Det er hér, skaden kan opstå på levende træer. Træet reagerer på indboringen ved at danne sort kallusvæv - såkaldte 'askeroser'. Prøv at lægge mærke til de sorte såringer på askestammerne næste gang du er i skoven, de er meget almindelige. Det er stenceller og sprækkedannelser, som skæmmer veddet og gør det ubrugeligt til visse anvendelser. Askeroserne bruges til overvintring flere år i træk, men ikke af de samme biller, da de kun lever et år.

Læs også Ravn, H.P. 2007: Mange askebarkbiller i år. Skoven 39(5): 238-239.