Dato: 31-01-2020 Emne: Miljøbeskyttelse

Udledning af CO2 ved brændefyring

Spørgsmål

Er det rigtigt, at et træ der er fældet frigiver hele den CO2 der har ophobet sig i træet gennem dets levetid, og at skovfældning derfor bidrager til øget udslip af CO2 ? (det har jeg læst et eller andet sted).

Er det rigtigt forstået, at jeg ikke udleder ret meget CO2 fra min brændeovn, hvis jeg sørger for at fyre korrekt?

Svar

Når træer vokser, optager de CO2 fra luften og binder det ved hjælp af solenergi. Cirka halvdelen af et træ består af kulstof.
Når et træ dør og nedbrydes, omdannes det til CO2, vand og næringsstoffer i samme mængde, som det har optaget under væksten. Det sker, uanset om træet nedbrydes i skovbunden eller brændes som flis eller brænde.
Træ er CO2-neutralt, idet optaget har samme størrelse om frigivelsen. Derfor kan man ikke sige, at skovfældning bidager til øget CO2 udslip. Først optager træet CO2 og dernæst frigives det igen – det er neutralt.

Brænde giver varme to gange.
Brænde giver varme to gange: når man kløver det, og når det brændes af.

Hvis vi zoomer lidt ud og ser på træ på landsplan, så er det afgørende, at træet kommer fra bæredygtigt forvaltede skove, hvor der til stadighed plantes (eller selvsås) træer til erstatning for dem, der fældes. I Danmark har det igennem mere end 100 år ført til et stigende skovareal og en stigende vedmasse i skovene. Faktisk er der årligt de senere år blevet mere end 1 mio. kubikmeter mere træ i skovene, se Danmarks Skovstatistik. Læs om de forskellige træarts evne til at optage CO2.
Når man planter ny træer til erstatning for dem, der blev fældet, planter man mange flere end det antal man fældede, og tynder derefter løbende ud - præcis som med radisser.

Ung bøgeskov
I en ung skov er der mange små træer. I en gammel skov er der få store træer. Enten udkonkurreres de mindste træer, eller så tyndes de og bliver til energitræ.

Dette sker bl.a. for at få tykke stammer af god kvalitet til tømmer. Hvis man ikke tynder, så sker der en naturlig reduktion af antallet af træer som følge af konkurrence, og der vil til sidst stå få store træer på arealet. De træer, der udkonkurreres og dør, vil rådne og frigive den opsparede CO2 til atmosfæren. Uanset om de dør naturligt og rådner op, eller om de aktivt bliver tyndet ud og brugt i vores energiforsyning frigives den opsparede CO2. Hvis du brænder træ og derved sparer fossile brændsler som naturgas, olie og kul, så sparer du det CO2, som de fossile brændsler ville have frigivet. I modsætning til træ øger de fossile brændsler den samlede pulje af kulstof over jordoverfladen og øger dermed risikoen for klimaændringer.

Svanemærket brændeovn
Her en svanemærket brændeovn med primær, sekundær og tertiær lufttilførsel. Kontroller, om du fyrer, så ovnen er ren, og der kun kommer varmeflimmer ud af skorstenen, ellers er der noget galt

Når du fyrer med træ i din brændeovn, så frigives der CO2 fra brændet i samme mængde, som træet har optaget under væksten. Men du har et særligt ansvar, når du fyrer i brændeovn. Du skal sikre dig, at forbrændingen er ”fuldstændig”. Det vil sige, at brændes omdannes til CO2, vand, aske og energi. Det sker, hvis forbrændingen er tilstrækkelig varm (over 750 gr C), har ilt nok og sker i en god ovn, hvor de brændbare gasser blandes godt med det tilførte ilt. Hvis en af de nævnte krav ikke opfyldes, så bliver forbrændingen ufuldstændig, og der slipper uforbrændte gasser ud af skorstenen. Det giver risiko for løbesod og sur røg, som skader miljøet og generer naboerne.
Kig på din skorsten, når du fyrer. Hvis der er synlig røg og sur lugt, så er der noget galt. Hvis der kun anes lidt varmeflimmer, så er din ovn designet og brugt korrekt.
Mange gamle ovne opfylder ikke nutidens krav om effektivitet og miljø. Nye ovne udnytter generelt brændet bedre og opnår en fuldstændig forbrænding, men du har også selv et ansvar for, at brændet er tilstrækkeligt tørt og kløvet, og at brændeovnen er indstillet korrekt.

Stablet, kløvet brænde
Opbevar det nyfældede brænde luftigt første sommer, så tørrer det hurtigt. Pas på, at det ikke bliver vådt i løbet af efteråret fx ved at tage det ind.

Afbrænding af træ er således CO2-neutralt og kan ske i et flisfyret (kraft)-varmeværk eller i brændeovnen, men anvendes træ til fx tømmer, møbler, gulve osv. så gemmes den optagne CO2 i materialet frem for at blive sluppet fri. Det er bedre end neutralt. Som tidligere nævnt, så kan træbrændsler fortrænge fossile brændsler. På samme måde kan træ fortrænge energikrævende materialer som jern og cement. Derved får træet en endnu bedre klima-profil.
Træ fra bæredygtige skove er altså enten klima-neutralt eller bedre, afhængig af sammenhængen og hvad træet erstatter.