Etablering af park- og landskabsbevoksning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Park og Landskab > Etablering af park- og...

Etablering af park- og landskabsbevoksning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Brug buske bedre 04.06-34 november 2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 marts 2017
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 december 2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 oktober 2016
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 oktober 2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 september 2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 maj 2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 april 2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 april 2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 marts 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 marts 2016
Geologisk kortlægning kan optimere placeringen af LAR-anlæg 04.03-08 september 2015
Tre metoder til vurdering af nedsivnings­kapacitet i moræneler 04.03-09 september 2015
Udformning og placering af nedsivnings­anlæg på moræneler 04.03-10 september 2015
God effekt af grusrender og pindsvinefaskiner på moræneler 04.03-11 september 2015
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 juni 2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 juni 2015
Flersidige skovbryn – anbefalinger til etablering 04.00-14 marts 2015
Skovbryns strukturelle opbygning – forslag til en typologi 04.00-15 marts 2015
Grønne tages betydning for mikroklima og varmeø-effekt 04.09-09 februar 2015