Planlægning og forvaltning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten > Park og Landskab > Planlægning og forvalt...

Planlægning og forvaltning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Udviklingen i Københavns cykelstinetværk 03.19-23 september 2017
Fem byers erfaringer med vand og grøn infrastruktur 03.01-97 august 2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.19-22 april 2017
Veterantræer og biodiversitet 03.13-20 april 2017
Strategisk borgerinddragelse i forvaltningen af grønne områder 03.03-88 marts 2017
Kirkejordens rekreative potentiale 03.01-96 marts 2017
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-35 oktober 2016
Særlige krav til træer på kirkegårde 03.01-92 september 2016
Fra parkering til park 03.00-34 august 2016
Parcelhusområder har potentiale for flere økosystemtjenester 03.01-93 august 2016
Grundejernes villighed afgørende for økosystemtjenester 03.01-94 august 2016
Tag parcelhusområders økosystemtjenester med i planlægningen 03.01-95 august 2016
Buske giver kirkegården variation og frodighed 03.01-91 juni 2016
Implementering af klimatilpasningsplaner i kommunerne 03.00-33 juni 2016
Kirkegården fremtidssikres med en udviklingsplan 03.01-90 marts 2016
Mangelfuld drift kan udhule kirkegårdens økonomi 03.03-87 februar 2016
Principper for måling af vandkvalitet 03.15-04 december 2015
Gør kirkegården til et godt sted for de pårørende 03.03-86 december 2015
Eksempler på måleprogrammer for vandkvalitet i regnvand 03.15-05 december 2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 03.13-19 oktober 2015