Bekæmpelse af kongeskjoldlus – Københavns Universitet

Dato: 19-06-2012 Emne: Insekter

Bekæmpelse af kongeskjoldlus

Spørgsmål

I gården hos den beboerforening, hvor jeg har ansvaret for det grønne, har vi træer med angreb af kongeskjoldlus.

I skriver, at den mest er et æstetisk problem, men jeg tænkte om man ikke skal bekæmpe det: evt. fælde træerne eller gøre et eller andet for at få det væk. Jeg kan se her, at det smitter meget, vi har 7 træer, hvor 6 af dem er ramt, og det er kun vores Troldpil, der ikke er angrebet.

Kan det også passe, at med bladlusene kommer der også klæbrige dyr?

Kongeskjoldlushunner på stammen af ær

Kongeskjoldlushunner på stammen af ær

Store kager af kongeskjoldlus på gren

Store kager af kongeskjoldlus på gren

           

         

Svar

Lind med store kager af kongeskjoldlus i juni 2012

Lind med store kager af kongeskjoldlus i juni 2012

Ifølge kilder fra Tyskland har man erfaring for, at angrebene aftager efter 5-7 år. Ahorn, hestekastanie og lind (Acer, Aesculus og Tilia) er de træslægter, der hyppigst angribes, men som det fremgår af Videnbladet, kan kongeskjoldlusene leve på en meget bred vifte af træarter.

De voksne skjoldlus - og æggene som befinder sig i tusindtal i den hvide voks-tot under skjoldet fra den afdøde æglæggende hun - er meget vanskelige at bekæmpe. Også med insekticider. De små fritlevende nymfer, som klækker af æggene, er imidlertid modtagelige og vil givetvis kunne påvirkes med et middel godkendt til bladlus.

Fra England berettes om, at et systemisk virkende insekticid "Admire" (imidacloprid) er effektivt. Dette middel er dog ikke godkendt til dette formål herhjemme og bliver det næppe heller.

Fysisk behandling så som spuling med en hård vandstråle eller afbørstning med en stiv kost vil muligvis have en umiddelbar synlig effekt, men ikke være effektiv på længere sigt, da insekterne er rigtig gode til at opformere sig især på grund af den store ægproduktion.

Naturlige fjender er der en del af, men da det jo er en introduceret, invasiv art, har vi ikke nogen særligt effektive og specielt tilpassede naturlige fjender. Hér omkring instituttet på Frederiksberg kan jeg imidlertid se, at en anden invasiv art, nemlig harlekinmariehønen optræder i vældig stort antal på træerne med kongeskjold lus, men om de rigtig batter noget, har jeg ikke kunnet registrere. I hvert fald fortsætter og øges skjoldlusangrebene stadig hér.

Summa summarum er det måske lidt nedslående budskab, at du nok bliver nødt til at leve med skjoldlusene et godt stykke tid endnu. Det gode budskab er, at dine træer overlever, med mindre de bliver yderligere negativt påvirket af andre årsager (salt- og tørkestress, andre skadedyr eller sygdomme).