Blodlus på paradisæbletræer – Københavns Universitet

Dato: 01-07-2019 Emne: Insekter

Blodlus på paradisæbletræer

Spørgsmål

Vores smukke paradisæbletræer i kirkens gård er befængt med disse klumper. Når man trykker på dem, flyder der rød væske ud.

Hvad er årsagen, og hvad kan vi gøre for at bevare træerne? Det vil være en katastrofe, hvis vi er nødsaget til at fælde disse smukke træer, der pryder vores grønnegård.

Svar

Det drejer sig om et massivt angreb af ’blodlus’, Eriosoma lanigerum, som slet ikke er ualmindeligt på æble.

Man kan prøve at spule angrebene bort med en kraftig vandstråle. Generelt behøver man jo ikke at fælde træet, før det er dødt. Ofte vil angreb af bladlus reguleres af nyttedyr. Jeg ville først og fremmest kikke efter, om der er tegn på parasitering af snyltehvepse. Men en lang række nyttedyr kan træffes: næbtæger, guldøjelarver, svirrefluer, mariehøns og ørentviste. Man kan læse mere om nyttedyr i disse to Videnblade fra Pyntegrønt Videntjenesten: Nyttedyr 1 og Nyttedyr 2
Der er også en udmærket beskrivelse af symptomer og modforanstaltninger på plante-doktor.dk.


På et af billederne ses en anden art: Grøn æblebladlus (Aphis pomi). Den regnes ikke for særlig alvorlig, så det vil jeg se bort fra i første omgang.