Fartdæmpning på grusvej – Københavns Universitet

Dato: 02-07-2015 Emne: Belægninger

Fartdæmpning på grusvej

Spørgsmål

Vil der på en grusvej (i et parcelhuskvarter) kunne nedlægges pigsten i bælter på tværs afvejen som fartnedsættende foranstaltning? Vejens bredde gør, at der ikke kan installeres chikaner.

Svar

Hastighedsdæmpning i form af rumlefelter er kendt og har været meget brugt, men de fleste steder har man fjernet felterne igen, fordi dækstøjen generer ved stærk færdsel. Pigsten er brolægning med kantrundede marksten, efter DS 1136 kalder branchen den type for knoldebro.

Rent teknisk er der to ting, som man skal være opmærksom på:

  1. Stenene skal fæstnes godt i dybden for at stå fast, ca. 20-30 cm, og eventuelt sættes med overhøjde på 2-3 cm.
  2. Rumlefeltet vil påvirke dæk og støddæmpere, som vil ’pumpe’ vand og grus væk fra grusvejen ved siden af rumlefeltet. Derfor vil man nok opleve flere slaghuller og riller lige efter rumlefeltet i kørselsretningen.

Der er altså et paradoks mellem at sætte stenene dybt/fast og jævnheden på grusvejen. Det kan klares med øget vedligehold og fyldning af slaghuller, specielt lige efter tø og andre perioder, hvor grusvejen er våd og blød. Det er en smuk, enkel løsning, som altså bare kræver lidt mere vejvedligehold. Støjen er jo nok ikke noget problem i denne situation.