Popler som risikotræer – Københavns Universitet

Dato: 19-06-2009 Emne: Solitærtrær og alleer

Popler som risikotræer

Spørgsmål

I kommunen har vi for nyligt fået en henvendelse om 3 gamle popler, som naboen er bange for vælter ned i huset ved siden af. Derfor vil de gerne fælde dem. Disse 3 træer er fredede, jeg ved ikke, hvor gamle de er, men de er helt sikkert tænkt ind i arkitekturen, kan man se på det gamle hegn. Arkitekterne har i første omgang afslået, at de må fældes, men jeg er blevet i tvivl, så jeg håber, I vil give et kvalificeret bud på, hvorvidt træerne bør skæres ned.

Svar

Udgør de tre popler mon en fare for omgivelserne?

Udgør de tre popler mon en fare for omgivelserne?

Helt generelt betragter jeg popler som problematiske ud fra et sikkerhedsaspekt, fordi de allerede fra alder 30 år kan være uforholdsmæssigt store. Popler er ofte tveger, de smider grene og kan knække hurtigt, hvis de angribes af svamp ved basis, f.eks. kulsvamp. Derfor kræver vejtræer af poppel masser af tilsyn, og selv hvis man synes, de ser rimelige ud, kan man aldrig være helt sikker på, at de ikke pludselig smider en stor gren.

Popler er super som træer på et areal, hvor man gerne vil have et grønt islæt hurtigt, mens man venter på, at den øvrige bevoksning kommer op. Men efter min mening er de ikke egnede som blivende bestand de steder i et bymiljø, hvor man ønsker store, gamle træer. De har deres force på steder, hvor man alligevel bliver nødt til at skifte træerne med 40 års mellemrum, f.eks. pga. vanskelige vækstvilkår. Her er de til gengæld yderst velegnede.

Store, gamle popler kan udgøre en sikkerhedsrisiko

Store, gamle popler kan udgøre en sikkerhedsrisiko, alt efter deres tilstand.

De pågældende træer er netop et eksempel på de problematiske aspekter ved poppel. De deler sig i to eller flere stammer ret langt nede. De har lange, tunge grene, træerne er store og gamle, og de ser endda noget tyndløvede ud, som tegn på at de har nedsat vitalitet. Det er ikke det samme som, at de SKAL fældes, men hvis I vil bevare dem, så vil jeg foreslå en meget grundig vurdering af deres tilstand, især hvor de deler sig og har store stammegrene, samt en reducering af kronerne (dette kræver en dygtig træplejer). Det kan dog blive vanskeligt at få et godt resultat med kronereduktion på så store træer, som aldrig har været beskåret.

Opfølgning I

En del af de mange sidegrene er døde eller har revner på undersiden som tegn på, at de er for lange og tunge.

En del af de mange sidegrene er døde eller har revner på undersiden som tegn på, at de er for lange og tunge.

En besigtigelse viste, at poplerne ikke var så store og gamle som antaget, og tilstanden generelt var god bortset fra mange tørre grene, samt en del lange og tunge grene ud over P-plads og indkørsel.

Delingspunkterne var ikke spidse men afrundede, hvorfor der ikke var indvokset bark. Dette betyder, at sammenhæftningen er tilfredsstillende, og risikoen for, at træerne flækker, er lille.

Træernes problemer i form af døde grene, som kan falde ned og være til fare, var ikke forårsaget af synligt svampeangreb, men kunne måske henføres til begrænset vokseplads for rødderne, samt måske let jordpåfyldning.

Besigtigelse af delingspunkt viser, at samlingen har en tilfredsstillende tilstand, da den har indgroet bark.

Besigtigelse af delingspunkt viser, at samlingen har en tilfredsstillende tilstand, da den ikke har indgroet bark.

Konklusionen blev derfor, at træerne kunne blive stående, forudsat at der blev udført kronepleje, hvor døde grene blev fjernet og lange grene skåret tilbage, dvs. afkortet men ikke kappet inde ved stammen. Træerne skal desuden tilses årligt for at opdage eventuelle ændringer i tilstanden.

Opfølgning II

Desværre blev den foreslåede kronesanering udført som en styning, hvilket absolut ikke var meningen. De tre træer overlevede, men har høj risiko for at udvikle sig til risikotræer.

I stedet for en kronesanering blev de tre popler stynet.

I stedet for en kronesanering blev de tre popler stynet.

Året efter satte de tre popler nye kroner.

Året efter satte de tre popler nye kroner.