Dato: 31-10-2019 Emne: Træer

Stynet ask

Spørgsmål

Vi er blevet kontaktet af en grundejer, der er nabo til træet på billedet. Grundejeren er nervøs for at grene knækker af og rammer deres ejendom.

Virvar af grene på stynet ask

Træet er en alm. ask (Fraxinus excelsior) og står i en græsplæne, hvor der kun er sparsom trafik, masser af plads til rødder. Asken virker sund, og der kan ikke konstateres grenbrud i den nuværende krone
Træet har været skåret tilbage for 12-15 år siden. Jeg vil kalde det for en styning, da samtlige grene er skåret tilbage. De kappede grene har haft en størrelse på ca. overarmstykkelse og tykkere. På sidegrenene er der i dag mange lodrette skud ( vanris).

Har du et bud på en kommende pleje af træet (træerne). Træerne ejes af et boligselskab. Der er nogle servitutter på træerne, som gør, at kommunen er en del af sagen.

Svar

Jeg har kigget på billederne og kan ikke se døde grene fx af asketoptørre, men jeg kan se, at træet har sat en masse vanris.

Vanris bag gamle beskæringssår

Min tanke er, at der i enderne af styningssårene vil danne sig en rådkegle, som udhuler grenen lige under de yderste vanris. Der vil så med tiden (stort råd og stort vanris) være risiko for, at vanriset knækker af. Jeg kan ikke vurdere, om det er aktuelt lige nu.
Udviklingen ville være en anden, hvis der var beskåret med reduktionssnit, så der var en gren ved beskæringssåret (og ikke bare et vanris). Grenen ville sidde langt bedre fast.

Enten skal I ikke gøre noget, eller så skal I reducere antallet af vanris og især reducere størrelsen af de yderste vanris. Valget kommer an på omgivelserne. Er det en katastrofe, hvis der falder en sidegren af?